Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Removing Sync'd History Between Devices

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 33 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Anthony

more options

Hiya,

I have several devices Sync'd via Firefox. I was unaware my history was being shared. I believe I turned this feature off but I still see the history in this menu. (see image)

How do I get that out of there?

Thanks

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

For kicks I de-synced open tabs and VA-VOOM the history disappeared.

THANK YOU

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Bueller?

Hữu ích?

more options

You went to Sync Settings and unchecked the box for history?

In that case, I definitely would not expect to see history there.

I sync Open Tabs, so that is what I see listed (per device).

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

For kicks I de-synced open tabs and VA-VOOM the history disappeared.

THANK YOU

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.