Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

too slow 92.0.1

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 47 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

too slow 92.0.1. Latest update is way too slow. I have restarted Windows 10 several times after installing latest update and FireFox is way too slow.

too slow 92.0.1. Latest update is way too slow. I have restarted Windows 10 several times after installing latest update and FireFox is way too slow.

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

more options

Slowness caused by Norton 360 Safe Web. I used Norton to scan my installation and they said it was okay, so I do not know why it happened. I may have turned on hardware acceleration yesterday when trying to fix it, so I am going to try to turn it off if I can find it again.

more options