Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

When are you going to fix the PCmatic ad blocker add on?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi dehe25

more options

PCMatic blocker add in no longer available. According to PCmatic you guys are not helping to resolve your problem. I will not user this browser until this is fixed.

PCMatic blocker add in no longer available. According to PCmatic you guys are not helping to resolve your problem. I will not user this browser until this is fixed.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

PCmatic doesn't seem to be existing any more. Their page shows a Plesk page. "Not helping to resolve the problem" sounds weird, due to the fact that you can get support for developing extensions for free from mozilla.

Everyone gets this support.

From my point of view, they were too lazy or too incapable to upgrade their extension to the new webextensions standard.

You can download much better addblocker extensions here: https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/adblock-plus/ https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/ublock-origin/

Furthermore, you are free to use any browser you like. Blackmailing a non-profit browser seems to be pointless to me.

Được chỉnh sửa bởi dehe25 vào