Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

pcmatic adblock

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 23 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi adampik

more options

I am not able to get my pcmatic ad block working. Have tried everything including re-installing pcmatic. I've also refreshed firefox. This happened three days ago when windows downloaded updates.

I am not able to get my pcmatic ad block working. Have tried everything including re-installing pcmatic. I've also refreshed firefox. This happened three days ago when windows downloaded updates.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

pcmatic ad block could be a malicous extension. The following article talks about various banned extensions because of being linked to malicous acitivity, pcmatic ad block could be one.

Extensions Disabled by Mozilla in October 2019 https://support.mozilla.org/en-US/kb/extensions-removed