Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Red error message displayed

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi McCoy

more options

Error message displayed after downloading PCMatic to re-install. See attached screen shot error message

Error message displayed after downloading PCMatic to re-install. See attached screen shot error message
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

andrew123456 said

Error message displayed after downloading PCMatic to re-install. See attached screen shot error message

This pertains to pcmatic.us - you won't get that message when you type in the address bar pcmatic.com ......