X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

Fox news Channel live video player recently stopped working

Được đăng

I frequently watch Fox News Channel live on Firefox in Windows 10. The FNC player no longer works on Firefox 52 and 53, so I have been using MS Edge to watch FNC. I think the problem may have started with Firefox 52. I would prefer to use Firefox for all my browsing.

I frequently watch Fox News Channel live on Firefox in Windows 10. The FNC player no longer works on Firefox 52 and 53, so I have been using MS Edge to watch FNC. I think the problem may have started with Firefox 52. I would prefer to use Firefox for all my browsing.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Được chỉnh sửa bởi loyall vào

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 25.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:53.0) Gecko/20100101 Firefox/53.0

Thông tin chi tiết

Người tạo câu hỏi

In the absence of any evidence to the contrary, I am beginning to conclude that FF53 is broken and will not work with www.foxnews.com. It is a shame, because I have been using Firefox for many years.

In the absence of any evidence to the contrary, I am beginning to conclude that FF53 is broken and will not work with www.foxnews.com. It is a shame, because I have been using Firefox for many years.
Happy112 561 giải pháp 5694 câu trả lời
Được đăng

I'm going to give it one more shot : Do you have Windows Media Player installed   ? Would you take a look at this article, please  ? https://support.mozilla.org/en-US/kb/play-windows-media-files-in-firefox

I'm going to give it one more shot : Do you have Windows Media Player installed   ? Would you take a look at this article, please ? https://support.mozilla.org/en-US/kb/play-windows-media-files-in-firefox
cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17468 giải pháp 157853 câu trả lời
Được đăng

What gets selected if you right-click in the player area and open the Inspector?

What gets selected if you right-click in the player area and open the Inspector? *https://developer.mozilla.org/Tools/Page_Inspector

Người tạo câu hỏi

The following line is highlighted: <Body onload="loadHandler(event)" ontouchstart="">[...]</body>

The following line is highlighted: <Body onload="loadHandler(event)" ontouchstart="">[...]</body>