Chương trình tiện ích mở rộng được đề xuất

Firefox Firefox Cập nhật cuối: 03/14/2020 88% người dùng đã bình chọn điều này hữu ích

Tiện ích mở rộng cho phép bạn thêm các tính năng vào Firefox để tùy chỉnh trải nghiệm duyệt web của bạn. Tiện ích mở rộng là các chương trình phần mềm, thường được phát triển bởi bên thứ ba, điều chỉnh cách thức hoạt động của Firefox.

Các tiện ích mở rộng được đề xuất là các tiện ích mở rộng được quản lý đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất về bảo mật, chức năng và trải nghiệm người dùng. Nhân viên Firefox đánh giá kỹ lưỡng từng tiện ích mở rộng trước khi nhận được trạng thái Đề xuất.

Đây là tất cả tiện ích mở rộng được đề xuất ở hiện tại.

Các tiện ích mở rộng được đề xuất được chọn như thế nào?

Nhân viên biên tập Mozilla xác định tính năng xứng đáng với nội dung. Khi đánh giá các tiện ích mở rộng, người phụ trách chủ yếu quan tâm đến:

  • Chức năng của tiện ích mở rộng ở mức mẫu mực? Tất cả các tiện ích mở rộng được đề xuất không chỉ hoạt động như chúng hứa, mà còn hoạt động ở mức cực kỳ cao. Chẳng hạn, có rất nhiều trình chặn quảng cáo ngoài kia, nhưng không phải tất cả các trình chặn quảng cáo đều có hiệu quả như nhau.
  • Tiện ích mở rộng có an toàn không? Firefox cam kết giúp bảo vệ bạn trước phần mềm của bên thứ ba có thể vô tình xâm phạm dữ liệu của bạn, hoặc tệ hơn là vi phạm quyền riêng tư của bạn với mục đích xấu. Trước khi tiện ích mở rộng nhận được trạng thái được đề xuất, nó phải trải qua quá trình đánh giá kỹ thuật nghiêm ngặt của các chuyên gia bảo mật nhân viên.
  • Tiện ích mở rộng có cung cấp trải nghiệm đặc biệt cho người dùng không? Các tiện ích mở rộng được đề xuất nên sử dụng. Người phụ trách tìm kiếm nội dung mà trực quan để quản lý và thiết kế tốt.
  • Có phải tiện ích mở rộng có liên quan đến một đối tượng chung, quốc tế hay không? Bản chất được quản lý chặt chẽ của các tiện ích mở rộng được đề xuất có nghĩa là chúng tôi chỉ có thể tính năng tối đa vài trăm hoặc ít hơn một lần. Chúng tôi cố gắng chọn nội dung phù hợp với người dùng Firefox trên toàn cầu.
  • Có phải tiện ích mở rộng đó tích cực phát triển hay không? Các nhà phát triển tiện ích mở rộng được đề xuất phải chủ động duy trì nội dung của họ để đảm bảo nội dung phát triển theo nhu cầu của người dùng Firefox.

Tôi tìm tiện ích mở rộng được đề xuất ở đâu?

Bạn có thể khám phá các tiện ích mở rộng được đề xuất trên addons.mozilla.org (AMO) trong một nền tảng lưu trữ nơi bạn có thể khám phá hàng ngàn tiện ích mở rộng và chủ đề (ví dụ: chủ đề tùy chỉnh cho Firefox). Tiện ích mở rộng được đề xuất được biểu thị bằng huy hiệu đặc biệt:

recommended-badge

Tiện ích mở rộng được đề xuất cũng có thể được tìm thấy trong khi duyệt với Firefoxthông qua Trình quản lý tiện ích.

Các nhà phát triển có phải trả tiền để được đề xuất hay không?

Không. Tất cả nội dung được đề xuất chỉ được quản lý cho mục đích cung cấp cho người dùng Firefox các công cụ và trải nghiệm duyệt web tuyệt vời.

Rủi ro của việc cài đặt tiện ích mở rộng không được đề xuất là gì?

Có hàng ngàn tiện ích mở rộng và đại đa số được xây dựng với mục đích trung thực là cung cấp cho mọi người các công cụ và tính năng hữu ích. Nhưng ngay cả các tiện ích mở rộng được xây dựng với mục đích tốt nhất cũng có thể vô tình làm lộ hoặc làm tổn hại dữ liệu nhạy cảm.

Ngoài ra, thật không may, có một vài diễn viên xấu ngoài kia có ý định đánh cắp dữ liệu người dùng. Một phương pháp khai thác thông tin có thể thông qua việc lừa người dùng cài đặt các tiện ích mở rộng độc hại.

Do tính chất được quản lý của các tiện ích mở rộng được được đề xuất, mỗi tiện ích mở rộng đều trải qua đánh giá bảo mật kỹ thuật kỹ lưỡng để đảm bảo nó tuân thủ chính sách tiện ích của Mozilla.

Để rõ ràng hơn, một tiện ích mở rộng "không" được khuyến khích, không có nghĩa là nó không an toàn. Nó chỉ có nghĩa là nó chưa được kiểm tra bởi Mozilla và bạn nên cài đặt nó và tự kiểm soát vấn đề rủi ro. Hây đọc các thông tin bổ sung khác đánh giá sự an toàn của một tiện ích mở rộng.)

Chủ đề được đề xuất là gì?

Chủ đề cho phép bạn thay đổi giao diện của Firefox. Một nhóm hướng đến cộng đồng sẽ đánh giá để thêm chủ đề được đề xuất cho chất lượng thẩm mỹ cao, độ phân giải và thành phần.

Lưu ý: Vì các chủ đề không gây ra bất kỳ rủi ro bảo mật tiềm ẩn nào, chúng không trải qua đánh giá bảo mật. Tuy nhiên, tất cả các chủ đề được phân phối để sử dụng trong Firefox phải tuân thủ chính sách tiện ích của Mozilla, điều khoản sử dụng, và hướng dẫn nội dung tiện ích.

Tôi có thể đề xuất các tiện ích mở rộng để trở thành được đề xuất không?

Vâng. Nếu có tiện ích mở rộng mà bạn cảm thấy nên được đề xuất, vui lòng gửi email amo-featured [at] mozilla [dot] org với một liên kết đến trang danh sách AMO của nó.

Bài viết này có hữu ích không?

Vui lòng đợi...

Những người này đã giúp viết bài này:

Illustration of hands

Tình nguyện viên

Phát triển và chia sẻ chuyên môn của bạn với người khác. Trả lời câu hỏi và nâng cao kiến thức cơ bản của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm