Firefox không khởi động

Bài viết này mô tả những việc cần làm nếu Firefox không mở khi bạn nhấp vào biểu tượng Firefox.

Tính năng làm mới của Firefox có thể khắc phục nhiều vấn đề bằng cách khôi phục Firefox về trạng thái mặc định của nhà sản xuất trong khi vẫn lưu các thông tin cần thiết của bạn. Hãy xem xét sử dụng nó trước khi trải qua một quá trình khắc phục sự cố kéo dài. Cửa sổ Chế độ an toàn của Firefox bao gồm tùy chọn làm mới Firefox. Bạn có thể khởi động Firefox ở chế độ an toàn bằng cách giữ phím shift trong khi khởi động Firefox.giữ phím option trong khi khởi động Firefox.thoát khỏi Firefox và sau đó chuyển đến Terminal và chạy: firefox -safe-mode
Bạn có thể cần chỉ định đường dẫn cài đặt Firefox (ví dụ: /usr/lib/firefox)

Thông báo lỗi cụ thể

Báo cáo sự cố Mozilla (Mozilla Crash Reporter)

Nếu bạn nhận được cửa sổ "Báo cáo sự cố Mozilla" hoặc "Mozilla Crash Reporter" khi bạn khởi động Firefox, hãy xem bài viết Firefox bị đổ vỡ crash để tìm giải pháp.

Firefox đã chạy nhưng không phản hồi

Xem bài viết Firefox vẫn đang chạy nhưng không phản hồi để tìm giải pháp.

Hồ sơ Firefox của bạn không thể tải được. Nó có thể bị thiếu hoặc không thể truy cập

Xem bài viết How to run Firefox when your profile is missing or inaccessible để tìm giải pháp.

Không thể đọc tập tin cấu hình

Lỗi này là do sự cố với các tệp chương trình Firefox. Giải pháp là gỡ bỏ chương trình Firefox và sau đó cài đặt lại Firefox. (Điều này sẽ không xóa mật khẩu, dấu trang hoặc dữ liệu người dùng và cài đặt khác được lưu trữ trong một thư mục hồ sơ riêng biệt.)

 1. Gỡ bỏ Firefox.
 2. Xóa thư mục cài đặt Firefox, được tìm thấy ở một trong những vị trí này theo mặc định:
  • C:\Program Files\Mozilla Firefox
  • C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox
 3. Sử dụng trình duyệt khác để tải xuống trình cài đặt Firefox từ trang tải xuống của Firefox và cài đặt nó. Xem bài viết Cài đặt Firefox trên Windows để biết thêm chi tiết.

XULRunner - Lỗi

Nếu bạn thấy thông báo, "XULRunner - Error: Platform version <x.x.x.x> is not compatible with minVersion <x.x.x.x>"" ("<x.x.x.x>" depends on version number), sau khi cập nhật phần mềm, hãy sử dụng trình duyệt khác để tải xuống trình cài đặt Firefox từ trang tải xuống của Firefox, lưu nó vào máy tính để bàn hoặc vị trí khác, xóa thư mục cài đặt Firefox và sau đó cài đặt lại Firefoxcài đặt lại Firefoxcài đặt lại Firefox.

Có lỗi khi khởi động ứng dụng

Lỗi này chỉ ra rằng Firefox chưa được cài đặt hoặc lối tắt của bạn đến nó không chính xác. Đảm bảo rằng Firefox được cài đặt tại vị trí được chỉ định bởi phím tắt. Nếu không, cài đặt Firefox nếu cần, sau đó sửa đổi phím tắt để trỏ đến vị trí chính xác.

Lỗi mở tập tin để viết…

Nếu bạn nhận được lỗi trên khi khởi động Firefox trên hệ thống Windows, Firefox có thể được yêu cầu đăng nhập với tư cách quản trị viên. Bạn có thể khởi động lại máy tính hoặc, nếu bạn có tài khoản quản trị viên, bạn có thể thực thi chương trình với tư cách quản trị viên.

 1. Tìm tập tin chương trình firefox.exe trong thư mục ứng dụng Firefox trên hệ thống của bạn.
 2. Nhấp chuột phải vào biểu tượng.
 3. Chọn Run As….Chọn Run As Administrator…. Chọn The following user:. Từ menu thả xuống User name, chọn Administrator hoặc người dùng khác có quyền quản trị viên. Nhập mật khẩu cần thiết để đăng nhập vào tài khoản này. Nhấp chuột vào OK.
 4. Ứng dụng Firefox sẽ khởi động sử dụng tài khoản Windows của quản trị viên. Người dùng đã được sử dụng để đăng nhập vào Windows khi khởi động vẫn là người dùng hoạt động.

Thông báo lỗi khác

Nếu bạn nhận được một thông báo lỗi khác (e.g. "XML Parsing Error: undefined entity Location", "Secure Connection Failed … uses an invalid security certificate"), hãy xem bài viết Troubleshoot extensions, themes and hardware acceleration issues to solve common Firefox problems.

Không có thông báo lỗi

Nếu bạn nhấp vào biểu tượng Firefox nhưng không có cửa sổ Firefox nào mở và không có thông báo lỗi nào được hiển thị, bước đầu tiên đơn giản là khởi động lại máy tính của bạn và sau đó thử lại. Nếu Firefox vẫn không khởi động, hãy xem các phần sau.

Firefox không bắt đầu sau khi cập nhật

 • Nếu bạn sử dụng một số phiên bản nhất định của ZoneAlarm hoặc phần mềm bảo mật Internet khác có tính năng "Duyệt web ảo - Virtual Browsing", nó có thể ngăn Firefox khởi động. Kiểm tra cài đặt ảo hóa và xóa bộ đệm ảo, nếu phần mềm bảo mật Internet của bạn có tính năng này hoặc truy cập trang web hỗ trợ của nhà cung cấp phần mềm để được trợ giúp thêm.

Firefox không khởi động sau khi cài đặt tiện ích mở rộng

Nếu Firefox trước đây hoạt động nhưng đã dừng sau khi bạn cài đặt tiện ích mở rộng hoặc chủ đề, hãy xem bài viết Troubleshoot extensions, themes and hardware acceleration issues to solve common Firefox problems.

Firefox trước đây đã hoạt động

Nếu Firefox trước đây hoạt động nhưng đột nhiên không khởi động, có thể là do một số dữ liệu bị hỏng trong cài đặt của bạn. Gỡ cài đặt và cài đặt lại Firefox sẽ không khắc phục được sự cố này vì cài đặt của bạn không bị xóa sau khi gỡ cài đặt.

Để kiểm tra xem đây có phải là sự cố không, hãy sử dụng quản lí hồ sơ để tạo một hồ sơ mới. Nếu vấn đề biến mất, bạn có thể di chuyển dấu trang của bạn và các cài đặt quan trọng khác vào hồ sơ mới.

Firefox không bắt đầu vì thiếu các thư viện

Nếu bạn đã cài đặt Firefox bên ngoài trình quản lý gói của mình, hãy đảm bảo rằng hệ thống của bạn có các thư viện được liệt kê trong yêu cầu hệ thống.
Dựa trên thông tin từ Trình duyệt không khởi động (mozillaZine KB)

// Những người đã giúp viết bài trợ giúp này:loveleeyoungae, Quế Tùng. Bạn cũng có thể giúp - tìm hiểu cách làm.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Đóng góp cho Mozilla Support