Gỡ cài đặt Firefox khỏi máy tính

Bài viết này mô tả cách gỡ cài đặt ứng dụng Firefox cho các hệ điều hành được hỗ trợ. Nếu bạn định gỡ cài đặt và cài đặt lại Firefox để khắc phục sự cố bạn có thể gặp phải, trước tiên bạn nên đọc Troubleshoot and diagnose Firefox problems.

Gỡ cài đặt Firefox

Để gỡ cài đặt Firefox, hãy làm theo các bước sau:

 1. Đóng Firefox (nếu Firefox đang mở):

  Nhấp vào nút trình đơn New Fx Menu rồi nhấp ThoátThoát Close 29 .

  Nhấp vào trình đơn Firefox Fx57Menu , rồi nhấp Thoát. Nhấp vào trình đơn Firefox ở trên cùng màn hình, sau đó nhấp vào Thoát Firefox.Nhấp vào trình đơn Firefox Fx57Menu , rồi nhấp Thoát.

 2. Mở thư mục Ứng dụng trong Finder.
 3. Kéo ứng dụng Firefox vào Thùng rác.

Gỡ cài đặt Firefox đã hoàn tất.

Gỡ cài đặt Firefox

Nếu bạn đã cài đặt Firefox với trình quản lý gói dựa trên distro, bạn nên sử dụng cùng một cách để gỡ cài đặt nó - xem tại Cài đặt Firefox trên Linux để biết thêm chi tiết. Nếu bạn đã tải xuống và cài đặt gói nhị phân từ trang tải xuống Firefox, chỉ cần xóa thư mục firefox trong thư mục nhà của bạn để gỡ cài đặt Firefox.

Xoá dữ liệu người dùng và cài đặt

Gỡ cài đặt Firefox sẽ không xóa dữ liệu người dùng, trong đó bao gồm thông tin cá nhân như dấu trang, mật khẩu và cookie. Nếu bạn cũng muốn xóa thông tin này, bạn nên xóa thư mục chứa hồ sơ Firefox của bạn, được lưu trữ ở một vị trí riêng biệt khỏi chương trình Firefox.

 1. Nếu bạn muốn giữ dấu trang, mật khẩu, cookie và các cài đặt và dữ liệu người dùng khác, hãy xem Sao lưu và khôi phục thông tin trong hồ sơ Firefox.
 2. Xóa thư mục firefox có chứa thư mục hồ sơ của bạn và tập tin profiles.ini Xóa thư mục Firefox có chứa thư mục Profiles và tập tin profiles.ini - xem tại Làm thế nào để tôi tìm thấy hồ sơ của tôi? cho vị trí của các thư mục, tập tin này.

Gỡ cài đặt Firefox

Để gỡ cài đặt Firefox, hãy làm theo các bước sau:

 1. Đóng Firefox (nếu Firefox đang mở):

  Nhấp vào nút trình đơn New Fx Menu rồi nhấp ThoátThoát Close 29 .

  Nhấp vào trình đơn Firefox Fx57Menu , rồi nhấp Thoát. Nhấp vào trình đơn Firefox ở trên cùng màn hình, sau đó nhấp vào Thoát Firefox.Nhấp vào trình đơn Firefox Fx57Menu , rồi nhấp Thoát.

 2. Nhấp vào nút Windows Start và chọn Control Panel.
  Control Panel - WinXP
 3. Trong cửa sổ Control Panel, nhấp vào Add or Remove Programs. Cửa sổ Add or Remove Programs sẽ mở.
 4. Từ danh sách các chương trình hiện được cài đặt, chọn Mozilla Firefox.
 5. Để bắt đầu gỡ cài đặt, nhấp vào nút Remove ở bên phải Mozilla Firefox.
  Nếu Trình hướng dẫn gỡ cài đặt không chạy, bạn có thể khởi động thủ công bằng cách chạy helper.exe, được đặt theo mặc định trong C:\Program Files\Mozilla Firefox\uninstall\helper.exe.
 6. Trong Trình hướng dẫn gỡ bỏ Mozilla Firefox mở ra, nhấp vào Tiếp tục.
 7. Nhấp Gỡ bỏ.
  • Nếu Firefox vẫn mở, bạn phải đóng Firefox để tiến hành gỡ cài đặt.
   Nếu bạn muốn xóa dữ liệu người dùng và cài đặt Firefox của bạn, đánh dấu vào ô Xóa dữ liệu cá nhân và tùy chỉnh Firefox của tôi. Nếu bạn chọn tùy chọn này, Firefox sẽ không lưu dấu trang, mật khẩu đã lưu và dữ liệu khác nếu được cài đặt lại.
 8. Nhấp Hoàn thành.
 9. Để xóa các tệp và thư mục khác có thể không bị xóa bằng cách gỡ cài đặt, bạn phải xóa thủ công thư mục cài đặt Firefox, được đặt theo mặc định trong C:\Program Files\Mozilla Firefox.
 1. Đóng Firefox (nếu Firefox đang mở):

  Nhấp vào nút trình đơn New Fx Menu rồi nhấp ThoátThoát Close 29 .

  Nhấp vào trình đơn Firefox Fx57Menu , rồi nhấp Thoát. Nhấp vào trình đơn Firefox ở trên cùng màn hình, sau đó nhấp vào Thoát Firefox.Nhấp vào trình đơn Firefox Fx57Menu , rồi nhấp Thoát.

 2. Nhấp vào nút Windows Start hoặc nhấn phím Windows
 3. Trong trình đơn Start, nhấp Control Panel.
  Control Panel - Win7
 4. Trong cửa sổ Control Panel, nhấp vào Uninstall a program ở dưới mục Programs.
 5. Từ danh sách các chương trình hiện được cài đặt, chọn Mozilla Firefox.
 6. Để bắt đầu gỡ cài đặt, nhấp vào nút Uninstall ở đầu danh sách.
  Nếu Trình hướng dẫn gỡ cài đặt không chạy, bạn có thể khởi động thủ công bằng cách chạy helper.exe, được đặt tại một trong những vị trí này theo mặc định:
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\uninstall\helper.exe
  C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\uninstall\helper.exe
 7. Trong Trình hướng dẫn gỡ bỏ Mozilla Firefox mở ra, nhấp vào Tiếp tục.
 8. Nhấp Gỡ bỏ.
  • Nếu Firefox vẫn mở, bạn phải đóng Firefox để tiến hành gỡ cài đặt.
 9. Nhấp Hoàn thành.
 10. Để xóa các tệp và thư mục khác có thể không bị xóa bằng cách gỡ cài đặt, bạn phải xóa thủ công thư mục cài đặt Firefox, được đặt theo mặc định trong một trong các đường dẫn sau:
  • C:\Program Files\Mozilla Firefox
  • C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox
 1. Đóng Firefox (nếu Firefox đang mở):

  Nhấp vào nút trình đơn New Fx Menu rồi nhấp ThoátThoát Close 29 .

  Nhấp vào trình đơn Firefox Fx57Menu , rồi nhấp Thoát. Nhấp vào trình đơn Firefox ở trên cùng màn hình, sau đó nhấp vào Thoát Firefox.Nhấp vào trình đơn Firefox Fx57Menu , rồi nhấp Thoát.

 2. Từ Màn hình Start (Bắt Đầu), nhấp vào ô Desktop. Giao diện bàn làm việc sẽ mở.
 3. Từ bàn làm việc, di chuột ở góc dưới bên phải để truy cập thanh Charms.
 4. Chọn Control Panel từ thanh charm Settings. Của sổ Control Panel sẽ mở.

  Control Panel - Win8
 5. Trong cửa sổ Control Panel, nhấp vào Uninstall a program ở dưới mục Programs.
  Uninstall a program - Win7
 6. Từ danh sách các chương trình hiện được cài đặt, chọn Mozilla Firefox.
 7. Để bắt đầu gỡ cài đặt, nhấp vào nút Uninstall ở đầu danh sách.
  Nếu Trình hướng dẫn gỡ cài đặt không chạy, bạn có thể khởi động thủ công bằng cách chạy helper.exe, được đặt tại một trong những vị trí này theo mặc định:
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\uninstall\helper.exe
  C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\uninstall\helper.exe
 8. Trong Trình hướng dẫn gỡ bỏ Mozilla Firefox mở ra, nhấp vào Tiếp tục.
 9. Nhấp Gỡ bỏ.
  • Nếu Firefox vẫn mở, bạn phải đóng Firefox để tiến hành gỡ cài đặt.
 10. Nhấp Hoàn thành.
 11. Để xóa các tệp và thư mục khác có thể không bị xóa bằng cách gỡ cài đặt, bạn phải xóa thủ công thư mục cài đặt Firefox, được đặt theo mặc định trong một trong các đường dẫn sau:
  • C:\Program Files\Mozilla Firefox
  • C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox
 1. Đóng Firefox (nếu Firefox đang mở):

  Nhấp vào nút trình đơn New Fx Menu rồi nhấp ThoátThoát Close 29 .

  Nhấp vào trình đơn Firefox Fx57Menu , rồi nhấp Thoát. Nhấp vào trình đơn Firefox ở trên cùng màn hình, sau đó nhấp vào Thoát Firefox.Nhấp vào trình đơn Firefox Fx57Menu , rồi nhấp Thoát.

 2. Nhấp vào nút Windows Start hoặc nhấn phím Windows Windows Key .
 3. Trong trình đơn Start, chọn Settings.
 4. Trong Settings, chọn SystemApps & features.
  Windows 10 apps features
 5. Từ danh sách các chương trình hiện được cài đặt, chọn Mozilla Firefox.
 6. Để bắt đầu gỡ cài đặt, nhấp vào nút Uninstall ở đầu danh sách.
  Nếu Trình hướng dẫn gỡ cài đặt không chạy, bạn có thể khởi động thủ công bằng cách chạy helper.exe, được đặt tại một trong những vị trí này theo mặc định:
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\uninstall\helper.exe
  C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\uninstall\helper.exe
 7. Trong Trình hướng dẫn gỡ bỏ Mozilla Firefox mở ra, nhấp vào Tiếp tục.
 8. Nhấp Gỡ bỏ.
  • Nếu Firefox vẫn mở, bạn phải đóng Firefox để tiến hành gỡ cài đặt.
 9. Nhấp Hoàn thành.
 10. Để xóa các tệp và thư mục khác có thể không bị xóa bằng cách gỡ cài đặt, bạn phải xóa thủ công thư mục cài đặt Firefox, được đặt theo mặc định trong một trong các đường dẫn sau:
  • C:\Program Files\Mozilla Firefox
  • C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox

Xoá dữ liệu người dùng và cài đặt

Trình gỡ cài đặt không xóa bất kỳ dữ liệu người dùng nào như lịch sử hoặc dấu trang. Nếu bạn muốn xóa hoàn toàn dữ liệu này, bạn phải xóa thủ công thư mục Firefox có chứa dữ liệu người dùng:

 1. Nhấp vào nút Start và chọn Run….
 2. Nhập %APPDATA% vào hộp thoại Run rồi nhấp OK.
 3. Mở thư mục Mozilla.
 4. Xóa thư mục Firefox.
 1. Nhấp vào nút Start hoặc ấn phím Windows Windows Key để mở trình đơn Start.
 2. Nhập %APPDATA% trong trường tìm kiếm và nhấn enter để mở thư mục Roaming ẩn.
 3. Mở thư mục Mozilla.
 4. Xóa thư mục Firefox.
 1. Từ Màn hình Start (Bắt Đầu), nhấp vào ô Desktop. Giao diện bàn làm việc sẽ mở.
 2. Từ bàn làm việc, di chuột ở góc dưới bên phải để truy cập thanh Charms.
 3. Chọn thanh charm Search. Thanh bên Search sẽ mở.
 4. Nhập %APPDATA% trong trường tìm kiếm và nhấn enter để mở thư mục Roaming ẩn.
 5. Mở thư mục Mozilla.
 6. Xóa thư mục Firefox.
 1. Nhấp vào nút Start hoặc ấn phím Windows Windows Key để mở trình đơn Start.
 2. Nhập %APPDATA% (Khi bạn bắt đầu nhập, Windows search sẽ bắt đầu) và ấn enter để mở thư mục Roaming ẩn.
 3. Mở thư mục Mozilla.
 4. Xóa thư mục Firefox.
Ngoài ra, bạn có thể nhấn phím Windows Windows Key +R để mở hộp thoại Run, nhập %APPDATA%\Mozilla\ và nhấp OK để mở thư mục Mozilla, rồi xóa thư mục Firefox.Based on information from Uninstalling Firefox (mozillaZine KB)

// Những người đã giúp viết bài trợ giúp này:Quế Tùng. Bạn cũng có thể giúp - tìm hiểu cách làm.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Đóng góp cho Mozilla Support