Firefox Support

Featured Articles

Tetingkap Options
Tetingkap Maklumat Halaman - Paparan butiran teknikal halaman semasa

Tetingkap Maklumat Halaman - Paparan butiran teknikal halaman semasa

Tetingkap "Maklumat Halaman" Firefox menjelaskan butiran halaman semasa. Anda juga boleh menggunakan maklumat ini untuk menukar keizinan laman web berkenaan.

Cara untuk menukar pelayar piawai dalam Windows 10

Cara untuk menukar pelayar piawai dalam Windows 10

Cara untuk menetapkan Firefox sebagai pelayar piawai dalam Windows 10.

Asas melayari Internet

Asas melayari Internet

Kandungan artikel ini menjelaskan ciri asas Firefox - tandabuku, tab, carian, add-ons dan banyak lagi. Juga pautan kepada banyak artikel untuk diteroka.

Illustration of community

Join Our Community

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

Learn More