Tetingkap Options

Kandungan artikel ini mungkin lapuk.

Perubahan penting telah dibuat dalam kandungan artikel Bahasa Inggeris yang menjadi sumber terjemahannya. Oleh kerana kandungan halaman ini masih belum dikemas kini, kandungan artikel ini mungkin boleh membantu anda: Firefox options, preferences and settings

Dokumen ini menjelaskan semua pilihan atau optionspreferences yang ada dalam tetingkap OptionsPreferences Mozilla Firefox. Untuk memasuki tetingkap optionspreferences, Klik butang menu New Fx Menu dan tekan Pilihan.Keutamaan.


Panel Main

Panel Main mengandungi pilihan-pilihan atau optionspreferences yang berkait dengan setting yang paling biasa digunakan, contohnya halaman yang dipaparkan setelah Firefox dimulakan dan cara Firefox menguruskan pemuatan turun fail. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk Tetingkap Options - Panel Main.


Panel Tabs

Panel Tabs mengandungi pilihan-pilihan atau optionspreferences yang berkait dengan fungsi melayari internet dengan tab. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk Tetingkap Options - Panel Tabs.


Panel Content

Panel Content mengandungi pilihan-pilihan atau optionspreferences yang berkait dengan cara laman-laman web dipaparkan. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk Tetingkap Options - Panel Content.

Panel Applications

Panel Applications membolehkan anda memilih cara Firefox menguruskan jenis-jenis fail yang berlainan (seperti dokumen PDF dan fail audio). Panel ini memaparkan senarai jenis-jenis kandungan dan membolehkan anda memilih tindakan yang hendak anda ambil terhadap setiap jenis, seperti membuka fail dengan aplikasi, membuka dalam Firefox dengan menggunakan plugin atau menyimpan fail. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk Tetingkap Options - Panel Applications.

Panel Privacy

Panel Privacy mengandungi pilihan-pilihan atau optionspreferences berkait dengan privasi anda. Apabila anda melayari internet, maklumat-maklumat tentang laman-laman yang anda kunjungi, halaman-halaman yang dibuka dan lain-lain disimpan di sini. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk Tetingkap Options - Panel Privacy.


Panel Security

Panel Security mengandungi pilihan-pilihan atau optionspreferences yang berkait dengan keselamatan anda semasa anda melayari internet. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk Tetingkap Options - Panel Security.


Panel Advanced

Panel Advanced mengandungi pilihan-pilihan atau optionspreferences untuk setting yang jarang digunakan, seperti pemeriksaan sama ada Firefox ialah pelayar web lalai, mengosongkan kache cakera, setting untuk pengemaskinian Firefox dan pelbagai setting yang mendalam yang hanya digunakan oleh sesetengah pengguna. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk Tetingkap Options - Panel Advanced.

Artikel ini bermanfaat?

Sila tunggu...

These fine people helped write this article:

Illustration of hands

Sukarelawan

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

Learn More