Pintasan Papan Kekunci

Ini adalah senarai pintasan papan kekunci untuk Mozilla Firefox. Jika anda telah mengaktifkan pintasan pengeditan teks gaya-Emacs dalam GNOME, pintasan ini juga akan berfungsi dalam Firefox. Apabila pintasan pengeditan teks Emacs ada konflik dengan pintasan piawai (seperti yang berlaku dengan Ctrl+K), pintasan Emacs itu akan didahulukan jika berada di dalam kotak teks (yang melibatkan bar lokasi dan bar carian). Dalam hal ini, anda perlu gunakan pintasan papan kekunci alternatif jika ada yang tersenarai di bawah.

Pengguna Mac (OS X El Capitan): Kini anda boleh cipta pintasan Mac untuk Firefox. Lihat arahan Apple dalam OS X El Capitan: Cipta pintasan papan kekunci.
Nota: Pintasan papan kekunci boleh disesuaikan menggunakan ekstensi Menu Bestari.

Navigasi

Arahan Pintasan
Undur Alt +
Backspace
command +
command + [
Delete
Alt +
Ctrl + [
Berikut Alt +
Shift + Backspace
command +
command + ]
Shift + Delete
Alt +
Ctrl + ]
Halaman utama Alt + Homeoption + home
Buka Fail Ctrl + Ocommand + O
Muat semula F5
Ctrl + Rcommand + R
Muat semula (tulis ganti cache) Ctrl + F5
Ctrl + Shift + R
command + shift + R
Berhenti Esc
command + .

Halaman Semasa

Arahan Pintasan
Turun satu Skrin Page Downfn +
Naik satu Skrin Page Upfn +
Shift + Space bar
Pergi ke Halaman Terakhir End
command +
Pergi ke Halaman Pertama Home
command +
Pindah ke Bingkai Berikut F6
Pindah ke Bingkai Terdahulu Shift + F6
Cetak Ctrl + Pcommand + P
Simpan Halaman Sebagai Ctrl + Scommand + S
Zum Masuk Ctrl + +command + +
Zum Keluar Ctrl + -command + -
Zum Set semula Ctrl + 0command + 0

Mengedit

Arahan Pintasan
Salin Ctrl + Ccommand + C
Potong Ctrl + Xcommand + X
Hapus Deldelete
Tampal Ctrl + Vcommand + V
Tampal (sebagai teks kosong) Ctrl + Shift + Vcommand + shift + V
Ulang semula Ctrl + Ycommand + shift + ZCtrl + Shift + Z
Pilih Semua Ctrl + Acommand + A
Batal Ctrl + Zcommand + Z

Carian

Arahan Pintasan
Cari Ctrl + Fcommand + F
Cari Lagi F3
Ctrl + Gcommand + G
Carian Terdahulu Shift + F3
Ctrl + Shift + Gcommand + shift + G
Carian Pantas dalam teks-pautan sahaja '
Carian Pantas /
Tutup bar Carian atau Carian Pantas Esc - apabila fokus dalam bar Carian atau Carian pantas
Fokus bar Carian Ctrl + Kcommand + K
Ctrl + ECtrl + Jcommand + option + F
Pantas bertukar antara enjin carian Ctrl +
Ctrl +
command +
command +
- apabila fokus dalam Bar Carian
Papar menu untuk menukar, menambah atau menguruskan enjin carian

Alt +
Alt +
F4
option +
option +
- apabila fokus dalam Bar carian

Tetingkap & Tab

Sesetengah pintasan ini perlu "difokus" dalam tab semasa yang dipilih. Buat masa sekarang, satu-satunya cara untuk melaksanakannya adalah dengan memilih objek bersebelahan dan "tab ke dalam" tab semasa, sebagai contoh, dengan menekan Alt + Dcommand + L untuk memilih bar alamat, dan kemudian tekan Shift + Tab dua kali.
Arahan Pintasan
Tutup Tab Ctrl + W
Ctrl + F4
command + W
- kecuali Tab Aplikasi
Tutup Tetingkap Ctrl + Shift + W
Alt + F4
command + shift + W
Alih Tab difokus ke Kiri Ctrl + Shift + Page Up
Alih Tab difokus ke Kanan Ctrl + Shift + Page Down
Alih Tab difokus ke permulaan Ctrl + Homecommand + home
Alih Tab difokus ke penghujung Ctrl + Endcommand + end
Senyap/Nyahsenyap Audio Ctrl + M
Tab Baru Ctrl + Tcommand + T
Tetingkap Baru Ctrl + Ncommand + N
Tetingkap Peribadi Baru Ctrl + Shift + Pcommand + shift + P
Tab Berikut Ctrl + Tab
Ctrl + Page Down
control + tab
control + page down
command + option +
Buka Alamat dalam Tab Baru Alt + Enteroption + return - dari Bar Lokasi atau Carian
Tab Terdahulu Ctrl + Shift + Tab
Ctrl + Page Up
control + shift + tab
control + page up
command + option +
Batal Tutup Tab Ctrl + Shift + Tcommand + shift + T
Batal Tutup Tetingkap Ctrl + Shift + Ncommand + shift + N
Pilih Tab 1 hingga 8 Ctrl + 1to8command + 1to8Alt + 1to8
Pilih Tab Terakhir Ctrl + 9command + 9Alt + 9

Sejarah

Arahan Pintasan
Bar sisi Sejarah Ctrl + H
Tetingkap Pustaka (Sejarah) Ctrl + Shift + H
Buang Sejarah Terkini Ctrl + Shift + Del

Sejarah

Arahan Pintasan
Bar sisi Sejarah command + shift + H
Buang Sejarah Terkini command + shift + delete

Tandabuku

Arahan Pintasan
Tandabuku Semua Tab Ctrl + Shift + Dcommand + shift + D
Tandabuku Halaman Ini Ctrl + Dcommand + D
Bar sisi Tandabuku Ctrl + B
Ctrl + I
command + BCtrl + B
Tetingkap Pustaka (Tandabuku) Ctrl + Shift + Bcommand + shift + BCtrl + Shift + O

Alatan

Arahan Pintasan
Muat turun Ctrl + JCtrl + Shift + Ycommand + J
Add-ons Ctrl + Shift + Acommand + shift + A
Togol Alatan Pembangun F12
Ctrl + Shift + Icommand + alt + I
Konsol Web Ctrl + Shift + Kcommand + alt + K
Pemeriksa Ctrl + Shift + Ccommand + alt + C
Penyahpepijat Ctrl + Shift + Scommand + alt + S
Editor Gaya Shift + F7
Profiler Shift + F5
Rangkaian Ctrl + Shift + Qcommand + alt + Q
Bar alatan Pembangun Shift + F2
Paparan Reka bentuk Responsif Ctrl + Shift + Mcommand + alt + M
Scratchpad Shift + F4
Sumber Halaman Ctrl + Ucommand + U
Konsol Pelayar Ctrl + Shift + Jcommand + shift + J
Info Halaman command + ICtrl + I

PDF Viewer

Arahan Pintasan
Halaman Berikut N or J or
Halaman Terdahulu P or K or
Zum masuk Ctrl + +command + +
Zum keluar Ctrl + -command + -
Zum Automatik Ctrl + 0command + 0
Putar dokumen ikut arah jam R
Putar arah lawan jam Shift + R
Tukar ke Mod Pembentangan Ctrl + Alt + Pcommand + Alt + P
Togol Alatan Tangan H
Fokus ke kotak input Nombor Halaman Ctrl + Alt + Gcommand + Alt + G

Pelbagai

Arahan Pintasan
Alamat lengkap .com Ctrl + Enter
Alamat lengkap .net Shift + Enter
Alamat lengkap .org Ctrl + Shift + Enter
Buang Entri Auto-lengkap Dipilih Del
Togol Skrin Penuh F11
Togol pengaktifan Bar Menu (paparkan sementara jika disorok) Alt atau F10Alt (KDE) atau F10 (GNOME)
Togol Mod Pembaca Ctrl + Alt + R
Pelayaran Karet F7
Pilih Bar Lokasi F6
Alt + D
Ctrl + L

Pelbagai

Arahan Pintasan
Alamat lengkap .com command + return
Alamat lengkap .net shift + return
Alamat lengkap .org command + shift + return
Buang Entri Auto-lengkap Dipilih shift + delete
Togol Skrin Penuh command+Shift+F
Togol Mod Pembaca command+option+R
Pelayaran Karet F7
Pilih Bar Lokasi F6
command + L

Pelbagai

Arahan Pintasan
Alamat lengkap .com Ctrl + Enter
Alamat lengkap .net Shift + Enter
Alamat lengkap .org Ctrl + Shift + Enter
Buang Entri Auto-lengkap Dipilih Del
Togol Skrin Penuh F11
Togol pengaktifan Bar Menu (paparkan sementara jika disorok) Alt or F10Alt (KDE) or F10 (GNOME)
Pelayaran Karet F7
Pilih Bar Lokasi F6
Alt + D
Ctrl + L

Pelbagais

Arahan Pintasan
Alamat lengkap .com command + return
Alamat lengkap .net shift + return
Alamat lengkap .org command + shift + return
Buang Entri Auto-lengkap Dipilih shift + delete
Togol Skrin Penuh command+Shift+F
Pelayaran Karet F7
Pilih Bar Lokasi F6
command + L

Pintasan Media

Arahan Pintasan
Togol Main / Jeda Space bar
Kurangkan Volum
Tingkatkan Volum
Senyapkan audio Ctrl + command +
Nyahsenyapkan audio Ctrl + command +
Cari ke belakang 15 saat
Cari ke belakang 10 % Ctrl + command +
Cari ke hadapan 15 saat
Cari ke hadapan 10 % Ctrl + command +
Cari pada permulaan Home
Cari pada penghujung End

Pintasan Pembangun

Anda juga boleh gunakan pintasan papan kekunci dengan alatan pembangun dalam Firefox. Lihat halaman pintasan Papan Kekunci dalam Rangkaian Pembangun Mozilla.

// Sukarelawan budiman berikut telah membantu menulis artikel ini:Cheng Wang, Aihiave, Othman Wagiman. Anda juga boleh membantu - ketahui caranya.

Artikel ini bermanfaat? Sila tunggu...

Sukarelawan Sokongan Mozilla