Použití stránky Technické informace

Firefox obsahuje stránku s informacemi o verzi vašeho Firefoxu, nainstalovaných rozšířeních, důležitých změněných předvolbách a informacemi o grafické kartě. Pokud vám někdo ve fóru podpory pomáhá řešit problém s Firefoxem, údaje, které mu poskytnete ze stránky Technické informace, mu mohou pomoci váš problém vyřešit.

Tento článek popisuje, jak stránku Technické informace najít a jak ji používat.

Jak najít stránku Technické informace

Zobrazte nabídku kliknutím na tlačítko Fx57Menu , v ní zvolte Fx57Help Nápověda a poté Technické informace.

Zobrazí se stránka s adresou about:support.

technicke-informace-fx40 technicke-informace-fx40 technicke-informace-fx71 technicke-informace-fx79

Vyladění aplikace Firefox

Funkce Obnova Firefoxu může pomoci vyřešit řadu problémů obnovením Firefoxu do výchozího nastavení při zachování vašich důležitých dat. Zvažte, zda před zdlouhavým zkoumáním zdroje problému raději nezvolit tento způsob.

Vyzkoušet nouzový režim

Firefox můžete restartovat do nouzového režimu, aby se přechodně vypnula hardwarová akcelerace, obnovily se některé předvolby do výchozích hodnot a zakázaly se doplňky (rozšíření a motivy vzhledu), jež by mohly být zdrojem problémů. Bližší informace naleznete v článku Nouzový režim Firefoxu.

Zkuste vymazat mezipaměť spouštění

Aby urychlil své spouštění, ukládá si Firefox určitá data do mezipaměti spouštění. Její vymazání a následné restartování Firefoxu může opravit řadu problémů, jako třeba když je po provedené aktualizaci uživatelské rozhraní v několika jazycích. Data vašeho profilu i doplňky zůstanou po vymazání mezipaměti spouštění nedotčeny.

= Zkopírovat do schránky = Kliknutím na tlačítko Zkopírovat text do schránky zkopírujete veškerý text na stránce do schránky Windowsschránky Macschránky.Obsah této stránky můžete zkopírovat do systémové schránkysystémové schránkysystémové schránky. Kliknutím na tlačítko Zkopírovat data do schránky se zkopírují zdrojová data ve formátu Json. Kliknutím na tlačítko Zkopírovat text do schránky se zkopírují stejná data ve formátu reportu pro další použití. (Z důvodu ochrany soukromí nebude zkopírován řádek Složka profiluAdresář profilu ze sekce Stručně o aplikaci.)

Po zkopírování můžete tyto informace vložit do jakéhokoliv jiného programu kliknutím v daném programu na nabídku Upravit a zvolením položky Vložit (případně stisknutím klávesové zkratky CtrlCmd+V), a například je odeslat příslušné osobě.

Stručně o aplikaci

 • Název: Uvádí název aplikace, kterou používáte (většinou "Firefox").
 • Verze: Uvádí číslo verze Firefoxu, kterou používáte.
 • ID sestavení: Automaticky vytvořený kód sloužící k identifikaci jedinečného prostředí, ve kterém byla tato instalace Firefoxu sestavena.
 • Byl-li Firefox nainstalován ručně a ne z repozitáře vaší linuxové distribuce, bude se zobrazovat následující údaj:
 • Složka pro aktualizace: Uvádí cestu ke složce obsahující soubory update-config.json, updates.xml, active-update.xml (pokud byla aktualizace stažena, ale ještě nebyla použita) a podsložku updates. Kliknutím na tlačítko Otevřít se tato složka otevře.
 • Historie aktualizací: Kliknutím na tlačítko Zobrazit historii aktualizací se otevře okno s výčtem instalovaných aktualizací Firefoxu.
 • Kanál aktualizací: Kanál aktualizací závisí na tom, zda používáte standardní vydání Firefoxu, vydání Firefoxu s rozšířenou podporou (ESR), nebo vývojovou verzi Beta, Developer Edition (aurora) či Nightly.
 • Složka pro aktualizace: Uvádí cestu ke složce obsahující soubory update-config.json, updates.xml, active-update.xml (pokud byla aktualizace stažena, ale ještě nebyla použita) a podsložku updates. Kliknutím na tlačítko Otevřít se tato složka otevře.
 • Historie aktualizací: Kliknutím na tlačítko Zobrazit historii aktualizací se otevře okno s výčtem instalovaných aktualizací Firefoxu.
 • Kanál aktualizací: Kanál aktualizací závisí na tom, zda používáte standardní vydání Firefoxu, vydání Firefoxu s rozšířenou podporou (ESR), nebo vývojovou verzi Beta, Developer Edition (aurora) či Nightly.
 • Identifikace prohlížečeUser agent: Kromě údajů o prohlížeči a jeho verzi se zde nalézá i informace o vašem operačním systému (název a verze).
 • OS: Uvádí váš operační systém.
 • Binární soubor aplikace: Uvádí, kde je Firefox nainstalován.
 • Povolené zásuvné moduly: Po kliknutí na about:plugins se vám zobrazí stránka se seznamem nainstalovaných zásuvných modulů. Bližší informace naleznete v článcích Přehrávání obsahu s DRM ochranou ve Firefoxu a Používání zásuvných modulů ve Firefoxu.
 • Nastavení sestavení: Po kliknutí na about:buildconfig se vám zobrazí stránka, z jejíž údajů se dá zjistit, jestli používáte oficiální verzi Firefoxu nebo upravenou verzi.
 • Spotřeba paměti: Kliknutím na about:memory se dostanete na stránku, která vám ukáže aktuální spotřebu paměti. Bližší informace naleznete v tomto blogovém příspěvku.
 • Výkon: Po kliknutí na about:performance se vám zobrazí stránka Správce úloh. Další informace naleznete v článku Správce úloh Firefoxu.
 • Registrovaní Service Workers: Po kliknutí na about:serviceworkers se vám ukáže informace, zda je povolena funkce Service Workers a jestli je zaregistrováno některé z běžných URL workerů. Service workers se používají pro různá webová vylepšení jako např. pro webová oznámení.
 • Multiprocesová okna: Uvádí počet oken Firefoxu běžících v samostatném procesu (je-li nějaké) a celkový počet otevřených oken.

 • Podniková pravidla: Uvádí, zda váš prohlížeč podléhá řízení zásad skupin systému Windows nebo souboru policies.json. Když Firefox podléhá řízení podnikových pravidel, kliknutím na Aktivní se zobrazí výčet pravidel, které jsou ve Firefoxu aktuálně aktivní.

 • Nouzový režim: Sděluje vám, zda je či není momentálně Firefox v Nouzovém režimu.
 • Profily: Kliknutím na about:profiles se dostanete na stránku Správce profilů.

Hlášení o pádech za poslední 3 dny

Pokud během posledních tří dnů došlo k pádu aplikace, budou v této sekci uvedena jednotlivá hlášení o pádech, která byla oznamovatelem pádů odeslána Mozille. Při kliknutí na jedno z hlášení se otevře stránka s podrobnostmi o tomto pádu. Při kliknutí na odkaz "Všechna hlášení o pádech" se zobrazí stránka about:crashes, obsahující výčet všech odeslaných hlášení o pádech. Potýkáte-li se s pády aplikace, přečtěte si článek Firefox padá – hledání příčiny, prevence a pomoc s opravou pádů.

Funkce aplikace Firefox

Některé funkce obsažené ve Firefoxu, jako např. Pocket a Firefox Screenshots, jsou nainstalovány jako rozšíření, aby mohly být aktualizovány odděleně od Firefoxu. Tato rozšíření (někdy zvaná systémové doplňky) nejsou uvedena ve Správci doplňků.

RozšířeníDoplňky

Rozšíření jsou doplňky Firefoxu, které do něj přidávají nové funkce. Tato sekce obsahuje názvy, čísla verzí, stavy (jestli je máte povoleny nebo zakázány) a identifikátory všech rozšíření. Tyto informace mohou pomoci, pokud je příčinou problému s Firefoxem rozšíření. Bližší informace naleznete v článku Diagnostika rozšíření, motivů vzhledu a hardwarové akcelerace za účelem řešení obvyklých problémů s Firefoxem.

Bezpečnostní software

Tato sekce zobrazuje informace o bezpečnostním softwaru, který máte nainstalovaný v počítači. Patří sem většina antivirových a anti-spywarových programů, jakož i firewall. Bez nainstalovaného bezpečnostního softwaru může být váš systém zranitelný. Bližší informace o problémech, které mohou být způsobeny malwarem, se dozvíte v článku Řešení problémů s Firefoxem způsobených malwarem.

Grafika

Pro rychlejší zobrazení některých webových stránek s videem a animacemi (což se nazývá hardwarová akcelerace) a pro zobrazení WebGL obsahu může Firefox využít procesor grafické karty. Tato sekce poskytuje informace o vaší grafické kartě a ovladači, a oznamuje, zda je ve vašem Firefoxu dostupná hardwarová akcelerace a WebGL. Poznamenejme, že funkce grafické karty mohou být nedostupné z důvodu neaktuálního ovladače grafické karty. Pomoc s aktualizací ovladače grafické karty naleznete v článku Aktualizace ovladačů grafické karty pro využití hardwarové akcelerace a WebGL.

Média

Tato sekce zobrazuje informace o zvukovém systému vašeho počítače. Patří sem informace o vaším operačním systémem preferovaném nastavení zvuku, jakož i vstupní (např. mikrofóny) a výstupní (např. reproduktory či sluchátka) zařízení. Také se zde uvádí stav každého zařízení a pár informací o nastavení zvukových formátů. Bližší informace o opravě problémů se zvukem ve Firefoxu naleznete v článku Co dělat, když Firefox nepřehrává žádné zvuky?

Proměnné prostředí

V této sekci uvidíte proměnné prostředí, které Firefox užívá, a jejich hodnoty, jako je třeba proměnná MOZ_CRASHREPORTER_DATA_DIRECTORY, která udává, kde se ve vašem počítači uchovávají data hlášení o pádech. Jiné proměnné prostředí, jsou-li nastaveny, mohou změnit způsob chování Firefoxu. Například ochranu Firefoxu při návratu k předchozí verzi lze obejít nastavením proměnné MOZ_ALLOW_DOWNGRADE, jak je popsáno v tomto článku určenému Firefoxu pro firmy.

Experimentální funkce

Tato část ukazuje, zda jsou povoleny nebo zakázány funkce, které jsou považovány za experimentální. Tyto funkce mohou být povoleny ve Firefoxu Beta, Developer Edition a Nightly, ale ve standardní verzi Firefoxu budou ve většině případů ve výchozím nastavení deaktivovány.

Důležité změněné předvolby

V této sekci najdete seznam všech nastavení lišících se od výchozího nastavení Firefoxu. Tyto informace umožní zjistit, jak máte nastavený Firefox. Bližší informace o obnově výchozího nastavení Firefoxu naleznete v článku Obnova výchozího nastavení.

Důležité uzamčené předvolby

Ve Firefoxu je možné určité předvolby uzamknout, aby je nemohl koncový uživatel změnit. Běžně je to ve firemním prostředí. Bližší informace o uzamykání předvoleb naleznete v článku Přizpůsobení Firefoxu pomocí automatické konfigurace.

Databáze Places

Firefox provádí pravidelnou údržbu databáze vašich záložek a historie (známou též jako "databáze Places"). Kliknutím na tlačítko Zkontrolovat integritu se tato údržba provede na požádání. Máte-li nějaké problémy se záložkami a historií, mohl by vám tento nástroj pro kontrolu integrity pomoci.

JavaScript

Tato sekce zobrazuje nastavení JavaScriptu, která mohou mít vliv na výkon vašeho prohlížeče.

Přístupnost

Tato sekce uvádí, zda máte ve Firefoxu povolen software pro usnadnění přístupu.

Verze knihoven

Tato sekce zobrazuje verze několika běhových knihoven, které Firefox používá.

Sandbox

Z bezpečnostních a výkonnostních důvodů Mozilla vytvořila Project Electrolysis (též nazýván e10s), aby do Firefoxu implementovala metodu zvanou sandboxing. Ta zajišťuje, že je webový obsah spouštěn v jiném procesu, než v jakém běží hlavní program Firefoxu. V této sekci se zobrazují podrobnosti o bezpečnostních úrovních sandboxu. Bližší informace o sandboxingu ve Firefoxu naleznete v dokumentu Sandbox na Mozilla Wiki.

Internacionalizace a lokalizace

Tato sekce zobrazuje informace o nastavení jazyka a regionu ve Firefoxu a vašem operačním systému. O používání jazykových balíčků se dozvíte v článku Zobrazení rozhraní Firefoxu v jiném jazyce.

Byl tento článek srozumitelný?

Počkejte prosím...

S napsáním tohoto článku pomohli tihle úžasní lidé:

Illustration of hands

Zapojte se

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

Zjistit více