Pořízení snímku stránky ve Firefoxu

Pořizovat snímky můžete za účelem zachycení viditelné části webových stránek nebo i celých webových stránek a následného zkopírování získaných obrázků do systémové schránky nebo jejich uložení na disk.

Jak pořídím snímek?

Postupujte následovně:

 1. Klikněte pravým tlačítkem myšiZa podržení klávesy control klikněte do prázdného místa na stránce pro zobrazení nabídky.
 2. Z ní zvolte Pořídit snímek.

Případně je také možné použít klávesovou zkraktu Ctrl + Shift + Scommand + shift + S.

Tip: Také si můžete přizpůsobit nástrojovou lištu Firefoxu a přidat si na ní tlačítko „Snímek obrazovky“:

 1. Klikněte na tlačítko nabídky Fx89menuButton, zvolte Další nástroje a poté Nastavení tlačítek a lišt….
  • Otevře se speciální panel, na němž můžete přetahovat položky do nebo z rozšiřující nabídky a nástrojové lišty.
 2. Přetáhněte položku Fx88Customize-ScreenshotButton kamkoli na nástrojovou lištu.
 3. Klikněte na tlačítko Hotovo.

Jaké typy snímků mohu pořizovat?

K pořízení snímku máte několik možností:

 • Výběr oblasti stránky: Stiskněte levé tlačítko myši a táhněte myší nebo jen klikněte na stránce pro výběr vlastní oblasti stránky, kterou si přejete sejmout. Po výběru oblasti budete mít možnost pomocí úchytek na okrajích oblasti změnit její velikost a místo, které se má sejmout.
 • Automatický výběr částí stránky: Při přejíždění myší po stránce se budou automaticky zvýrazňovat různé části stránky. Klikněte na tu část, kterou si přejete sejmout. Po zvolení oblasti budete mít rovněž možnost pomocí úchytek po stranách oblasti změnit její velikost a místo, které se má sejmout.
 • Sejmutí celé stránky: Klikněte na tlačítko Uložit celou stránku v pravém horním rohu.
 • Sejmutí viditelné části stránky: Klikněte na tlačítko Uložit viditelnou oblast v pravém horním rohu pro sejmutí jen momentálně viditelné oblasti stránky.

Jak mohu své snímky použít?

Po výběru toho, co se má zachytit, budete mít k dispozici následující možnosti:

screenshot-nabidka
 • Stažení jakožto soubor obrazu: Pro uložení snímku jakožto soubor obrazu klikněte na tlačítko Stáhnout. Soubor bude uložen pod názvem Screenshot rok-měsíc-den at hodina-minuta-sekunda titulek stránky.png do stejné složky, jakou používáte jako výchozí umístění pro stažené soubory.
 • Zkopírování do schránky: Pro zkopírování obrázku do systémové schránky a jeho pozdější vložení do libovolné aplikace klikněte na tlačítko Kopírovat.
 • Zrušení: Pro zahození snímku klikněte na tlačítko X. Také můžete použít klávesu Esc pro zrušení pořizování snímku.

Proč funkce Firefox Screenshots nefunguje na některých stránkách?

Funkce Firefox Screenshots by měla fungovat téměř na všech webových stránkách. Určité stránky, které obsahují HTML značku <frameset>, nejsou plně podporovány a nemusí být sejmutelné.

Dále, některé stránky se zvláštním oprávněním modifikovat Firefox, jako jsou třeba Test Pilot a addons.mozilla.org, nejsou podporovány kvůli striktním bezpečnostním předpisům majícím zabránit v manipulaci se stránkou.

A nakonec, určité stránky prohlížeče, jako např. výchozí domovská stránka Firefoxu a stránky nastavení, nejsou podporovány. Tyto stránky jsou vytvořeny pomocí jiného programovacího jazyka než zbytek Webu.

Jaká data funkce Firefox Screenshots shromažďuje?

Funkce Firefox Screenshots shromažďuje data o událostech v souladu se zásadami ochrany osobních údajů prohlížeče Firefox. Tato data shromažďujeme, abychom se dozvěděli, jak lidé funkci Firefox Screenshots používají a mohli ji tak vylepšovat. Všechny události, které sbíráme, si můžete prohlédnout v tomto dokumentu.

Mohu sběr dat zakázat?

Určitě. Funkce Firefox Screenshots sestává z webové komponenty a komponenty prohlížeče. Nastavení prohlížeče se přepracovává, takže zakázání metriky funguje trochu jinak v závislosti na tom, jakou verzi Firefoxu používáte.

Zakázání sběru dat prohlížečem

 1. Na liště nabídek v horní části aplikace klikněte na Firefox a zvolte Předvolby.Klikněte na tlačítko nabídky Fx89menuButton a zvolte Nastavení.
 2. Přejděte do sekce Soukromí a zabezpečení.
 3. Najděte podsekci Sběr a používání dat o aplikaci Firefox.
 4. Zrušte zaškrtnutí volby Povolit aplikaci Firefox odesílat Mozille technická data a data o interakcích.

Zakázání sběru dat webovou službou

Webová služba Firefox Screenshots se v otázce sběru dat řídí vaším nastavením volby Do Not Track. Toto platí pro Firefox stejně jako pro jiné prohlížeče, které podporují funkci Do Not Track.

 1. Na liště nabídek v horní části aplikace klikněte na Firefox a zvolte Předvolby.Klikněte na tlačítko nabídky Fx89menuButton a zvolte Nastavení.
 2. Přejděte do sekce Soukromí a zabezpečení.
 3. V části Ochrana proti sledování najděte volbu Říci webovým stránkám pomocí signálu Do Not Track, že nechcete být sledováni a zvolte možnost Vždy.

Byl tento článek srozumitelný?

Počkejte prosím...

S napsáním tohoto článku pomohli tihle úžasní lidé:

Illustration of hands

Zapojte se

Rozvíjejte a sdílejte své znalosti s ostatními. Odpovídejte na dotazy a vylepšujte naše články nápovědy.

Zjistit více