Správa profilů

Firefox ukládá vaše osobní data jako záložky, hesla a uživatelské předvolby do skupiny souborů, které se nazývají uživatelský profil, jež je umístěn na jiném místě než je složka s programem Firefoxu. Vytvořeno můžete mít více profilů, každý s vlastním souborem uživatelských dat. Vytvářet, odstraňovat, přejmenovávat a přepínat mezi profily můžete pomocí Správce profilů.

Spuštění Správce profilů

Poznámka: Spravovat profily je možné i při spuštěném Firefoxu (viz níže), avšak určité možnosti správy jsou dostupné pouze když je spuštěn Správce profilů při zavřzeném Firefoxu.

Spuštění Správce profilů při zavřeném Firefoxu

 1. Je-li Firefox spuštěn, ukončete jej:

  Zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko New Fx Menu a v ní v pravém dolním rohu klepněte na tlačítko Ukončit Close 29 .

  Klepněte na tlačítko nabídky Firefoxu Fx57Menu a v otevřené nabídce klepněte na Ukončit. Otevřete nabídku Firefoxu v horní části obrazovky a poté klepněte na Ukončit Firefox.Klepněte na tlačítko nabídky Firefoxu Fx57Menu a v otevřené nabídce klepněte na Ukončit.

 2. Stiskněte klávesy Windows Key +R a zvolte Spustit....Zobrazte systémovou nabídku Start a zvolte Spustit....
 3. V dialogu Spustit zadejte:
  firefox.exe -P
  Poznámka: můžete použít -P, -p nebo -ProfileManager (všechno by mělo fungovat).
 4. Klepněte na tlačítko OK. Otevře se okno Správce profilů aplikace Firefox (Výběr profilu uživatele).
spravce-profilu-fx31
Poznámka: Další možností, jak spustit Správce profilů, je z vyhledávacího pole v systémové nabídce Start. Ukončete Firefox (je-li spuštěný), stiskněte klávesu Windows Key , zadejte firefox.exe -P a stiskněte enter.
Pokud se dialog Správce profilů nezobrazí, bude možná potřeba zadat celou cestu k programu Firefox. Na začátek a konec řádku připište uvozovky, a na úplný konec pak ještě mezeru následovanou přepínačem -P. Příklady:

Firefox na 32-bitových Windows nebo 64-bitový Firefox na 64-bitových Windows

 • "C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe" -P

32-bitový Firefox na 64-bitových Windows

 • "C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe" -P
 1. Je-li Firefox spuštěn, ukončete jej:

  Zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko New Fx Menu a v ní v pravém dolním rohu klepněte na tlačítko Ukončit Close 29 .

  Klepněte na tlačítko nabídky Firefoxu Fx57Menu a v otevřené nabídce klepněte na Ukončit. Otevřete nabídku Firefoxu v horní části obrazovky a poté klepněte na Ukončit Firefox.Klepněte na tlačítko nabídky Firefoxu Fx57Menu a v otevřené nabídce klepněte na Ukončit.

 2. Ve Finderu přejděte do složky /Applications/Utilities.
 3. Otevřete aplikaci Terminal.
 4. V aplikaci Terminal zadejte toto:
  /Applications/Firefox.app/Contents/MacOS/firefox-bin -P
  Poznámka: můžete použít -P, -p nebo -ProfileManager (všechno by mělo fungovat).
 5. Stiskněte klávesu Return. Otevře se okno Správce profilů aplikace Firefox (Výběr profilu uživatele).
spravce-profilu-fx31

Pokud je Firefox obsažen ve vaší distribuci Linuxu nebo jej máte nainstalován pomocí správce balíčků vaší distribuce, proveďte následující:

 1. Je-li Firefox spuštěn, ukončete jej:

  Zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko New Fx Menu a v ní v pravém dolním rohu klepněte na tlačítko Ukončit Close 29 .

  Klepněte na tlačítko nabídky Firefoxu Fx57Menu a v otevřené nabídce klepněte na Ukončit. Otevřete nabídku Firefoxu v horní části obrazovky a poté klepněte na Ukončit Firefox.Klepněte na tlačítko nabídky Firefoxu Fx57Menu a v otevřené nabídce klepněte na Ukončit.

 2. V terminálu spusťte:
  firefox -P

Poznámka: jedná se o velké písmeno P. Případně je možné použít -ProfileManager.

 1. Otevře se okno Správce profilů aplikace Firefox (Výběr profilu uživatele).
spravce-profilu-fx31
Pokud se dialogové okno Správce profilů stále nezobrazuje, je možné, že Firefox běží na pozadí a to i přesto, že není vidět. Ukončete všechny procesy Firefoxu nebo restartujte počítač a poté zkuste provést postup znovu.

Vytvoření profilu

Po spuštění Správce profilů (viz výše) můžete vytvořit nový, další profil:

 1. Klepněte v dialogu Správce profilů na tlačítko Vytvořit profil.... Objeví se Průvodce vytvořením nového profilu.
 2. Klepněte na tlačítko Další a zadejte název profilu. Zvolte název, který je popisný, jako např. své osobní jméno. Tento název nebude exponován na Internetu.
  6e2d77cd857fa24e876097c4af69a4a9-1260153527-579-1.png

  Firefox Profile Manager macOS

  Fx52_creating-profile_linux
 3. Můžete též zvolit, kde bude profil uložen. Pro změnu jeho umístění klepněte na tlačítko Vybrat složku...
  Poznámka: Pokud si zvolíte vlastní umístění profilu, uložte jej do nové či prázdné složky. Jestliže prázdná nebude a později tento profil odstraníte tlačítkem Smazat soubory, bude odstraněn veškerý obsah této složky.
 4. Klepnutím na tlačítko DokončitHotovo vytvoříte nový profil.

Ocitnete se zpátky ve Správci profilů, odkud můžete buď spustit Firefox nebo Správce profilů ukončit.

Poznámka: Pokud si přejete, aby se Správce profilů objevil při dalším spuštění Firefoxu, zrušte zaškrtnutí volby "Použít zvolený profil bez ptaní při startu". Jinak se při startu Firefoxu automaticky použije vybraný profil.

Když poprvé spustíte Firefox s novým profilem, budete vyzváni k přihlášení se do svého Účtu Firefoxu, abyste mohli synchronizovat svá data s novým profilem (viz níže).

Odstranění profilu

Po spuštění Správce profilů (viz výše) můžete odstranit nějaký stávající profil:

 1. Ve Správci profilů vyberte profil, který chcete odstranit, a klepněte na tlačítko Smazat profil....
 2. Potvrďte, že si přejete profil smazat:
  7293289c123954dfa28a51a037bfc376-1237832881-6-3.png

  Delete Profile - macOS
  Fx52_removing-profile-linux
  • Tlačítko Nemazat soubory odstraní profil ze Správce profilů, ale data z něj zůstanou na vašem počítači zachována, takže je neztratíte. Tato volba je preferována, poněvadž zachovává složku se starým profilem a umožňuje vám tím soubory obnovit do nového profilu.
  • Tlačítko Smazat soubory odstraní profil a všechny soubory, které jsou v něm obsažené (záložky, nastavení, hesla atd.).
   Upozornění: Pokud použijete volbu "Smazat soubory", složka s profilem a soubory v něm obsažené budou smazány. Tuto akci nelze vzít zpět.
  • Tlačítko Zrušit přeruší smazání profilu.

Přejmenování profilu

Po spuštění Správce profilů (viz výše) můžete přejmenovat nějaký profil:

 1. Ve Správci profilů zvolte jméno profilu a klepněte na tlačítko Přejmenovat profil....
 2. Zadejte nové jméno profilu a klepněte na tlačítko OK.
  • Poznámka: Složka obsahující soubory profilu nebude přejmenována.

Správa profilů při otevřeném Firefoxu

Zapište do adresního řádku about:profiles a vyberte si z následujích možností:

Fx52aboutprofiles-Win about:profiles macOS Fx52_about-profiles-linux
 • Vytvoření nového profilu: klepněte na tlačítko Vytvořit nový profil a postupujte podle pokynů v kapitole Vytvoření profilu výše. Poté, co vytváření nového profilu dokončíte, bude tento nový profil uveden ve Správci profilů. Zvolte pod tímto profilem možnost Nastavit jako výchozí profil , chcete-li, aby Firefox váš nový profil použil při příštím spuštění Firefoxu.

Dále jsou uvedeny jednotlivé profily. Najděte ten, který chcete změnit a vyberte si z tlačítek pod ním:

 • Přejmenovat: klepněte na toto pro změnu názvu profilu ve Správci profilů. Poznámka: Složka obsahující soubory profilu přejmenována nebude.
 • Odebrat: klepněte na toto pro odstranění profilu. (Momentálně používaný profil odstranit nelze.)
  Upozornění: Kvůli programové chybě se tímto odstraní složka profilu a její obsah, i když zvolíte možnost "Nemazat soubory". Tuto akci nelze vrátit zpět. Chcete-li odstranit profil, ale zachovat jeho soubory, spusťte Správce profilů při zavřeném Firefoxu (viz výše). Bližší informace naleznete v kapitole Odstranění profilu výše.
 • Nastavit jako výchozí profil: klepněte na toto, chcete-li, aby Firefox tento profil používal po svém spuštění, pokud manuálně nezvolíte jiný.

 • Spustit profil v novém okně prohlížeče: Tato volba neslouží ke správě profilů. Je určena pro pokročilé uživatele, kteří spustili Firefox se speciálním přepínačem.Po klepnutí na toto tlačítko se otevře další okno Firefoxu a bude používat tento profil.Po klepnutí na toto tlačítko se otevře další okno Firefoxu a bude používat tento profil.

Možnosti

Tyto možnosti jsou dostupné pouze tehdy, když je Správce profilů spuštěn při zavřeném Firefoxu.

Pracovat offline

Zaškrtnutím této volby se načte vybraný profil a Firefox se spustí bez připojení k Internetu. V tomto případě si můžete prohlížet dříve navštívené stránky a můžete experimentovat s profilem.

Použít zvolený profil bez ptaní při startu

Když máte vytvořeno více profilů, říká tato volba Firefoxu, co má při spuštění dělat:

 • Jestliže tuto volbu zaškrtnete, Firefox při svém spuštění automaticky načte vybraný profil. Pro přístup do jiného profilu pak musíte nejprve spustit Správce profilů.
 • Jestliže tuto volbu nezaškrtnete, zobrazí Firefox při každém svém spuštění Správce profilů, abyste vybrali profil, který se má použít.

Synchronizace nového profilu

FxNewProfile-SyncSignin New Firefox Install - macOS

Když poprvé spustíte Firefox s novým profilem, budete vyzváni k přihlášení se do služby Sync, která umožňuje, aby různé profily Firefoxu sdíleli stejné záložky, historii prohlížení, hesla a jiná uživatelská data.

 • Pokud už službu Sync používáte v jiném profilu nebo zařízení, zadejte e-mailovou adresu a heslo pro váš Účet Firefoxu a váš nový profil bude používat tato nastavení.
 • Pokud službu Sync nepoužíváte nebo pokud svá data nechcete s novým profilem synchronizovat, můžete tento krok přeskočit.

Bližší informace naleznete v článcích Jak určit, které typy dat se mají synchronizovat a Jak si nastavit službu Sync.

Přesun profilu

Pro zkopírování vašich dat a nastavení do jiné instalace Firefoxu (např. na novém počítači) můžete nejprve udělat zálohu svého profilu Firefoxu a poté ji obnovit do nového umístění. Jak na to se dozvíte v článku Jak zazálohovat a obnovit profil.

Obnova dat ze starého profilu

Pokud máte ve starém profilu Firefoxu důležitá data (jako např. záložky, hesla či uživatelská nastavení), můžete je přesunout do nového profilu jednoduše zkopírováním příslušných souborů. Bližší informace naleznete v článku Jak přenést důležitá data ze starého profilu do nového.

// Tito lidé pomohli se sepsáním tohoto článku:Pavel Cvrček, soucet, Michal Stanke. Také můžete pomoci.

Byl tento článek srozumitelný? Počkejte prosím...

Pomáhejte s Mozillou