Správa profilů

Firefox ukládá vaše osobní data jako záložky, hesla a uživatelské předvolby do skupiny souborů, které se nazývají uživatelský profil, jež je umístěn na jiném místě než je složka s programem Firefoxu. Vytvořeno můžete mít více profilů, každý s vlastním souborem uživatelských dat. Vytvářet, odstraňovat, přejmenovávat a přepínat mezi profily můžete pomocí Správce profilů.

 • Pokud máte (nebo zamýšlíte mít) na jednom počítači více instalací Firefoxu, přečtěte si článek Samostatné profily pro jednotlivé instalace Firefoxu.
 • Pokud řešíte nějaký problém s Firefoxem: Funkce Obnova Firefoxu může pomoci vyřešit řadu problémů obnovením Firefoxu do výchozího nastavení při zachování vašich důležitých dat. Zvažte, zda před zdlouhavým zkoumáním zdroje problému raději nezvolit tento způsob.

Spuštění Správce profilů

Poznámka: Spravovat profily je možné při spuštěném Firefoxu ze stránky O profilech. Pokud vám Firefox nenaběhne nebo potřebujete určité možnosti správy, spusťte Správce profilů při zavřeném Firefoxu.

Správa profilů při otevřeném Firefoxu

Zapište do adresního řádku about:profiles a stiskněte klávesu EnterReturn. Otevře se stránka O profilech.

about-profilesabout-profiles about-profiles

K dispozici jsou následující možnosti:

 • Vytvořit nový profil Klikněte na toto tlačítko a dále postupujte podle pokynů v Průvodci vytvořením profilu (viz kapitola "Vytvoření profilu" níže). Poté, co vytváření nového profilu dokončíte, bude tento nový profil uveden ve Správci profilů. Tento nový profil se stane výchozím profilem a bude použit při příštím spuštění Firefoxu.

Dále jsou uvedeny jednotlivé profily. Najděte ten, který chcete změnit a vyberte si z tlačítek pod ním:

 • Přejmenovat Klikněte na toto pro změnu názvu profilu ve Správci profilů. Poznámka: Složka obsahující soubory profilu přejmenována nebude.
 • Smazat Klikněte na toto pro odstranění profilu. (Momentálně používaný profil odstranit nelze.) "Nemazat soubory" je preferovaná možnost. Další informace naleznete v kapitole "Odstranění profilu" níže.
 • Nastavit jako výchozí profil Toto tlačítko umožňuje změnit profil. Klikněte na něj, chcete-li, aby Firefox tento profil automaticky používal po svém spuštění.
 • Spustit profil v novém okně prohlížeče Po kliknutí na toto tlačítko se otevře další okno Firefoxu a bude používat tento profil.

Spuštění Správce profilů při zavřeném Firefoxu

Pokud máte více instalací Firefoxu, přečtěte si níže kapitolu Více instalací Firefoxu.
 1. Je-li Firefox spuštěn, ukončete ho: Klikněte na tlačítko nabídky Fx57Menu a zvolte Ukončit.Klikněte na nabídku Firefoxu v horní části obrazovky a zvolte Ukončit Firefox.Klikněte na tlačítko nabídky Fx57Menu a zvolte Ukončit.
 2. Stiskněte klávesy Windows Key+R.
 3. V dialogu Spustit zadejte:
  firefox.exe -P
  Můžete použít -P, -p nebo -ProfileManager (všechno by mělo fungovat).
 4. Klikněte na tlačítko OK. Otevře se okno Správce profilů Firefoxu (Výběr profilu uživatele).
spravce-profilu-fx90
Poznámka: Další možností, jak spustit Správce profilů, je z vyhledávacího pole v systémové nabídce Start. Ukončete Firefox (je-li spuštěný), stiskněte klávesu Windows Key, zadejte firefox.exe -P a stiskněte enter.
Pokud postup uvedený výše nefunguje nebo máte více instalací Firefoxu, postupujte podle instrukcí v následující kapitole.

Více instalací Firefoxu

Je možné mít nainstalováno více programů Firefox v různých umístěních. Chcete-li spustit Správce profilů pro určitou instalaci Firefoxu, namísto firefox.exe ve výše uvedeném postupu zadejte úplnou cestu k danému programu Firefox, kterou uzavřete do uvozovek, pak zapište mezeru a za ní -P.

Příklady:
32-bitový Firefox na 64-bitových Windows
"C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe" -P

Firefox na 32-bitových Windows nebo 64-bitový Firefox na 64-bitových Windows
"C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe" -P

 1. Je-li Firefox spuštěn, ukončete ho: Klikněte na tlačítko nabídky Fx57Menu a zvolte Ukončit.Klikněte na nabídku Firefoxu v horní části obrazovky a zvolte Ukončit Firefox.Klikněte na tlačítko nabídky Fx57Menu a zvolte Ukončit.
 2. Ve Finderu přejděte do složky /Applications/Utilities.
 3. Otevřete aplikaci Terminal.
 4. V aplikaci Terminal zadejte toto:
  /Applications/Firefox.app/Contents/MacOS/firefox-bin -P
  Poznámka: Pokud se vaše aplikace Firefox nachází v jiném umístění než /Applications/Firefox.app/, upravte podle toho zápis.
  Důležité: mezi cestou a parametrem-P musí být mezera. (Můžete použít -P, -p nebo -ProfileManager; všechno by mělo fungovat.)
 5. Stiskněte klávesu Return. Otevře se okno Správce profilů Firefoxu (Výběr profilu uživatele).
spravce-profilu-fx90
Poznámka: Jestliže je Firefox nainstalován v jiném než výchozím umístění (třeba když máte více instalací Firefoxu), bude potřeba podle toho zápis upravit.

Pokud je Firefox obsažen ve vaší distribuci Linuxu nebo ho máte nainstalován pomocí správce balíčků vaší distribuce, postupujte následovně:

 1. Je-li Firefox spuštěn, ukončete ho: Klikněte na tlačítko nabídky Fx57Menu a zvolte Ukončit.Klikněte na nabídku Firefoxu v horní části obrazovky a zvolte Ukončit Firefox.Klikněte na tlačítko nabídky Fx57Menu a zvolte Ukončit.
 2. V terminálu spusťte:
  firefox -P

Jedná se o velké písmeno P. Případně je možné použít -ProfileManager.

 1. Otevře se okno Správce profilů Firefoxu (Výběr profilu uživatele).
spravce-profilu-fx90

Pokud se dialogové okno Správce profilů stále nezobrazuje, je možné, že Firefox běží na pozadí a to i přesto, že není vidět. Ukončete všechny procesy Firefoxu nebo restartujte počítač a poté zkuste provést postup znovu.

Vytvoření profilu

Po spuštění Správce profilů (viz výše) můžete vytvořit nový, další profil:

 1. Klikněte v dialogu Správce profilů na tlačítko Vytvořit profil.... Objeví se Průvodce vytvořením nového profilu.
 2. Klikněte na tlačítko Další a zadejte název profilu. Zvolte název, který je popisný, jako např. své osobní jméno. Tento název nebude exponován na Internetu.

  spravce-profilu2-fx90

  spravce-profilu2-fx90

  spravce-profilu2-fx90
 3. Ignorujte tlačítko Vybrat složku..., pokud si nepřejete vybírat umístění profilu.
  Poznámka: Pokud si zvolíte vlastní umístění profilu, uložte ho do nové či prázdné složky. Jestliže prázdná nebude a později tento profil odstraníte tlačítkem Smazat soubory, bude odstraněn veškerý obsah této složky.
 4. Kliknutím na tlačítko DokončitHotovo vytvoříte nový profil.

Ocitnete se zpátky ve Správci profilů a tento nový profil bude uveden v seznamu profilů. Když poprvé spustíte Firefox s novým profilem, budete vyzváni k přihlášení se do svého účtu Firefoxu, abyste mohli synchronizovat svá data s novým profilem (viz níže).

Odstranění profilu

Po spuštění Správce profilů (viz výše) můžete odstranit nějaký stávající profil:

 1. Ve Správci profilů vyberte profil, který chcete odstranit, a klikněte na tlačítko Smazat profil....
 2. Potvrďte, že si přejete profil smazat:

  smazani-profilu

  smazani-profilu
  smazani-profilu
  • Tlačítko Nemazat soubory odstraní profil ze Správce profilů, ale data z něj zůstanou na vašem počítači zachována, takže je neztratíte. Tato volba je preferována, poněvadž zachovává složku se starým profilem a umožňuje vám tím soubory obnovit do nového profilu.
  • Tlačítko Smazat soubory odstraní profil a všechny soubory, které jsou v něm obsažené (záložky, nastavení, hesla atd.). Pokud použijete volbu "Smazat soubory", složka s profilem a soubory v něm obsažené budou smazány. Tuto akci nelze vrátit zpět.
  • Tlačítko Zrušit přeruší smazání profilu.

Přejmenování profilu

Po spuštění Správce profilů (viz výše) můžete přejmenovat nějaký profil:

 1. Ve Správci profilů zvolte jméno profilu a klikněte na tlačítko Přejmenovat profil....
 2. Zadejte nové jméno profilu a klikněte na tlačítko OK.
  • Poznámka: Složka obsahující soubory profilu nebude přejmenována.

Možnosti

Tyto možnosti jsou dostupné pouze tehdy, když je Správce profilů spuštěn při zavřeném Firefoxu.

spravce-profilu1spravce-profilu1spravce-profilu1

Pracovat offline

Zaškrtnutím této volby se načte vybraný profil a Firefox se spustí bez připojení k Internetu. V tomto případě si můžete prohlížet dříve navštívené stránky a můžete experimentovat s profilem.

Použít zvolený profil bez ptaní při startu

Když máte vytvořeno více profilů, říká tato volba Firefoxu, co má při spuštění dělat:

 • Jestliže tuto volbu zaškrtnete, Firefox při svém spuštění automaticky načte vybraný profil. Pro přístup do jiného profilu pak musíte nejprve spustit Správce profilů.
 • Jestliže tuto volbu nezaškrtnete, zobrazí Firefox při každém svém spuštění Správce profilů, abyste mohli vybrat profil, který se má použít.

Synchronizace nového profilu

Když poprvé spustíte Firefox s novým profilem, otevře se stránka Vítá vás Firefox obsahující místo pro zadání e-mailové adresy.

Fx71WelcomeToFirefox

Zadejte svou e-mailovou adresu a klikněte na Pokračovat za účelem vytvoření nebo přihlášení do účtu Firefoxu. Poté si můžete pro tento profil nastavit službu Sync, abyste mohli s dalšími profily Firefoxu nebo zařízeními sdílet stejné záložky, historii prohlížení, hesla a jiná uživatelská data.

 • Pokud už službu Sync používáte v jiném profilu nebo zařízení, zadejte e-mailovou adresu a heslo vašeho účtu Firefoxu, aby váš nový profil používal tato nastavení.
 • Pokud službu Sync nepoužíváte, pokud svá data nechcete s novým profilem synchronizovat, nebo pokud to chcete nechat na později, můžete se stále přihlásit do svého účtu Firefoxu a vybrat možnost Nesynchronizovat toto zařízení (podrobnosti najdete v článku Zakázání služby Firefox Sync) nebo můžete tento krok přeskočit.

Bližší informace naleznete v článcích Jak si nastavit službu Sync a Jak určit, které typy dat se mají synchronizovat.

Přesunutí profilu

Pro zkopírování vašich dat a nastavení do jiné instalace Firefoxu (např. na novém počítači) můžete nejprve udělat zálohu svého profilu Firefoxu a poté ji obnovit do nového umístění. Jak na to se dozvíte v článku Jak zazálohovat a obnovit profil.

Obnova dat ze starého profilu

Pokud máte ve starém profilu Firefoxu důležitá data (jako např. záložky, hesla či uživatelská nastavení), můžete je přesunout do nového profilu jednoduše zkopírováním příslušných souborů. Bližší informace naleznete v článku Jak přenést důležitá data ze starého profilu do nového. Také můžete přejít přímo do předchozího profilu. Bližší informace naleznete v článku Obnova dat ztracených po aktualizaci Firefoxu.

Byl tento článek srozumitelný?

Počkejte prosím...

S napsáním tohoto článku pomohli tihle úžasní lidé:

Illustration of hands

Zapojte se

Rozvíjejte a sdílejte své znalosti s ostatními. Odpovídejte na dotazy a vylepšujte naše články nápovědy.

Zjistit více