Firefox padá – hledání příčiny, prevence a pomoc s opravou pádů

Pádem je nazývána situace, kdy se Firefox neočekávaně ukončí. Po pádu se vám zobrazí Oznamovatel pádů aplikace Mozilla. Tento článek vám pomůže vyřešit problémy s pády Firefoxu a poradí vám, jak získat další pomoc, pokud se vám je vyřešit nezdaří.

Poznámka: Je-li Firefox spuštěný a přitom nereaguje na vaši činnost, pak se jedná o zamrznutí a nikoli o pád. Řešení tohoto stavu naleznete v článku Firefox zamrzává nebo nereaguje – jak to opravit.

Dochází-li k pádům Firefoxu při jeho spuštění:

 1. Vyzkoušejte, zda pády nastávají i v nouzovém režimu (kapitola níže).
 2. Zkuste Firefox odinstalovat a znovu nainstalovat (viz článek Firefox při spuštění opakovaně padá).

Jinak postupujte podle následujících kapitol v uvedeném pořadí.

Aktualizace softwaru

Pády, se kterými se potýkáte, mohly být v nové verzi již opraveny!

Aktualizace Firefoxu

Každé vydání Firefoxu obsahuje řadu oprav pádů, které uživatelé nahlásili. Aktualizace Firefoxu na nejnovější verzi tedy může váš problém vyřešit. Podrobnosti naleznete v článku Aktualizace Firefoxu.

Aktualizace systému Windows

Ujistěte se, že máte nainstalovány nejnovější aktualizace systému.

Aktualizace systému macOS

Ujistěte se, že má váš systém nainstalovány nejnovější aktualizace.

Aktualizace systému Linux

Ujistěte se, že máte nainstalovány nejnovější aktualizace systému.

Aktualizace ovladačů

Zkontrolujte, zda jsou ovladače vaší grafické karty aktuální. Bližší informace naleznete v článku Aktualizace ovladačů grafické karty pro využití hardwarové akcelerace a WebGL.

Pokud pád nastává při tisku, zkontrolujte, zda jsou aktuální ovladače vaší tiskárny. Za tím účelem navštivte stránky podpory výrobce tiskárny.

Aktualizace bezpečnostního software

Ujistěte se, že máte nainstalovány poslední verze svého bezpečnostního software (firewall, antivirus, antispyware apod.).

Kontrola počítače na přítomnost virů a spyware

U řady virů a spyware je známo, že způsobují pád Firefoxu. Další informace naleznete v článku Řešení problémů s Firefoxem způsobených malwarem.

Vyzkoušení, zda pády nastávají i v nouzovém režimu Firefoxu

Pokud aktualizace software nepomůže, případně pokud Firefox padá při svém spuštění, vyzkoušejte pomocí následujícího postupu, zda Firefox padá i v nouzovém režimu a dále pokračujte dle instrukcí v doporučených článcích.

Poznámka: Funkce Obnova Firefoxu může pomoci vyřešit řadu problémů obnovením Firefoxu do výchozího nastavení při zachování vašich důležitých dat. Zvažte, zda před zdlouhavým zkoumáním zdroje problému raději nezvolit tento způsob.
 1. Klikněte na tlačítko nabídky Fx57menu, zvolte Nápověda, poté Režim řešení potíží… a v dialogu Chcete aplikaci Firefox restartovat do režimu řešení potíží? klikněte na tlačítko Restartovat.
  Poznámka: Firefox lze spustit v režimu řešení potíží také podržením klávesy Shift při jeho startu.podržením klávesy option při jeho startu.tak, že ukončíte Firefox a přejdete do Terminálu, kde zadáte: firefox -safe-mode
  Může být též nutné určit cestu k instalaci Firefoxu (např. /usr/bin/firefox).
  Klikněte na tlačítko nabídky Fx57menu, zvolte Nápověda, poté Restartovat se zakázanými doplňky… a v dialogu Restartovat se zakázanými doplňky klikněte na tlačítko Restartovat.
  Poznámka: Firefox lze spustit v nouzovém režimu také podržením klávesy Shift při jeho startu.podržením klávesy option při jeho startu.tak, že ukončíte Firefox a přejdete do Terminálu, kde zadáte: firefox -safe-mode
  Může být též nutné určit cestu k instalaci Firefoxu (např. /usr/bin/firefox).
 2. Jakmile se objeví okno nouzového režimu Firefoxu, klikněte na tlačítko Spustit v Nouzovém režimu.

Po spuštění Firefoxu v nouzovém režimu vyzkoušejte, zda váš problém přetrvává.

K pádu dochází i v nouzovém režimu

Pokud k pádu dochází i v nouzovém režimu Firefoxu, není jeho příčinou nainstalované rozšíření, motiv vzhledu ani hardwarová akcelerace. V takovém případě prosím přejděte na kapitolu Jak získat pomoc s opravou pádu.

Pád v nouzovém režimu nenastává

Pokud v Nouzovém režimu Firefoxu pád nenastává, je s největší pravděpodobností jeho příčinou rozšíření, motiv vzhledu nebo hardwarová akcelerace.

Kontrola hardwaru

Kontrola, zda paměť (RAM) neobsahuje chyby

Pokud Firefox padá opakovaně, zkontrolujte paměť (RAM), zda nevykazuje chyby. Můžete pro to využít nástroj Memtest86+Rember.

Jak získat pomoc s opravou pádu

Přijít na příčinu pádu může být obtížné. Jestliže jste vyzkoušeli všechny kroky uvedené výše a Firefox stále padá, následující postup vám ukáže, jak získat identifikátory hlášení o pádu vašich posledně odeslaných hlášení o pádu, aby vám mohli pomoci naši dobrovolníci.

Jestliže je možné spustit Firefox alespoň v nouzovém režimu:

 1. Do adresního řádku zapište about:crashes a stiskněte EnterReturn. Zobrazí se stránka, kde budou uvedena odeslaná (případně i neodeslaná) hlášení o pádu.
  Fx63aboutcrashes-unsubmittedFx64Beta-aboutcrashes-unsubmitted
  • Máte-li nějaká nedávná neodeslaná hlášení o pádu: Klikněte na tlačítko Odeslat u každého z neodeslaných hlášení a poté znovunačtěte stránku about:crashes.Klikněte pravým tlačítkemPodržte klávesu Control a klikněte na poslední neodeslané hlášení o pádu ve sloupci ID hlášení, zvolte položku Otevřít odkaz v novém panelu, aby mohlo být hlášení zpracováno a pak se vraťte zpátky na stránku about:crashes.
 2. Identifikátory hlášení odeslaných hlášení o pádu (začínají na bp-) byste měli zkopírovat do vašeho dotazu v komunitním fóru podpory.
Poznámka:Jestliže není možné spustit Firefox, protože při startu padá i v nouzovém režimu, získáte identifikátory pádů následovně:
 1. Klikněte na systémové tlačítko Start a v zobrazené nabídce na položku Spustit...Stiskněte klávesy Windows Key + R. Do dialogového okna zadejte "%APPDATA%\Mozilla\Firefox\Crash Reports\submitted" (včetně uvozovek) a klikněte na OK.V pruhu ikon Dock klikněte na ikonu Finder. V hlavní nabídce klikněte na nabídku Přejít (Go), stiskněte a podržte klávesu option nebo alt a zvolte položku Knihovna (Library). V okně se otevře složka Knihovna. Poté přejděte do složky "Application Support", následně do složky "Firefox", následně do složky "Crash Reports" a nakonec do složky "submitted".Přejděte do složky ~/.mozilla/firefox/Crash Reports/submitted.
 2. V této složce se nacházejí textové soubory, což jsou jednotlivá hlášení o pádech. Pomocí nabídky Zobrazit, příp. Pohled je seřaďte podle datumu, abyste zjistili, který z nich je nejnovější, a dvojklikem jej otevřete.

Požádání o pomoc v komunitním fóru podpory

 1. Pro požádání o pomoc se svým pádem klikněte na tento odkaz.
  Poznámka: Tento odkaz je platný pouze pro získání pomoci s pády Firefoxu. Potřebujete-li pomoci s jinými potížemi, přečtěte si článek Získání pomoci od komunity.
  • Během procesu pokládání otázky si možná budete muset vytvořit účet nebo se do svého již vytvořeného účtu přihlásit.
 2. Na následující stránce vyplňte sekci Podrobnosti, kam uveďte tolik informací o pádu, kolik jich máte. Uveďte i každý z výše navrhovaných kroků, který jste vykonal, jako například aktualizaci Firefoxu nebo vyzkoušení, zda pády nastávají též v nouzovém režimu.
 3. Zkopírujte identifikátor posledního hlášení o pádu (řetězec začínající bp-...) a vložte jej do pole "Podrobnosti".
 4. Nakonec klikněte na tlačítko Položit otázku.
  Jsme si vědomi, že poskytnutí všech těchto informací zabírá spoustu času, avšak díky nim bude pro naše dobrovolníky snadnější vám pomoci.Založeno na informacích z článku Firefox crashes (mozillaZine KB)

Byl tento článek srozumitelný?

Počkejte prosím...

S napsáním tohoto článku pomohli tihle úžasní lidé:

Illustration of hands

Zapojte se

Rozvíjejte a sdílejte své znalosti s ostatními. Odpovídejte na otázky a vylepšujte naše články nápovědy.

Zjistit více