Správce úloh Firefoxu

Správce úloh Firefoxu vám umožňuje zjistit, které panely nebo rozšířeníjestli panely, rozšíření nebo jiné procesy nevyužívají velké množství paměti nebo energieprostředků procesoru. Tato funkce může být užitečná při určování příčin high CPU or memory usage|vysokého využití procesoru nebo paměti ve Firefoxu.

Pro otevření Správce úloh klikněte na tlačítko nabídky Obrázek "fx89MenuButton" neexistuje., zvolte Další nástroje a klikněte na Správce úloh. V novém panelu se otevře stránka about:processes.

spravce-procesu

Tip: Správce úloh můžete otevřít také tak, že do adresního řádku zadáte about:performance nebo použijete klávesovou zkratku Shift + Esc.

Údaje se zobrazují v několika sloupcích:

 • Název: Seznam aktuálně spuštěných procesů Firefoxu a identifikační čísla, která jednotlivé procesy identifikují. Technické informace o typech procesů naleznete v dokumentaci Process Model - Firefox Source Docs.
 • Paměť: Hrubý odhad, kolik paměti počítače každý proces využívá.
 • CPU: Hrubý odhad, kolik výpočetního výkonu počítače každý proces využívá.
 • Ikona ozubeného kolečka: Umožňuje přístup k dalším možnostem správy procesu, např. k možnosti zavřít daný panel.

Položka procesu Rozšíření uvádí využití paměti a CPU pro všechna rozšíření, protože všechna rozšíření sdílejí jeden proces pro obsah. Chcete-li získat údaje pro jednotlivé doplňky, zadejte do adresního řádku about:performance.

Fx106TaskManager-performanceFx109TaskManager-performance

Údaje se zobrazují v několika sloupcích:

 • Název zobrazuje názvy panelů a rozšíření, které jsou aktuálně ve Firefoxu spuštěny.
 • Typ označuje, zda je uvedená položka panelem nebo doplňkem. (Některé panely mají další dílčí úlohy, které mohou zahrnovat podrámy, sledovací prvky nebo workery spojené s daným panelem).
 • Energetický dopad udává výpočetní výkon využívaný procesorem. Úlohy s vyšším energetickým dopadem rychleji vybíjejí baterii a mohou zpomalovat chod systému.
 • Paměť udává množství paměti RAM, které daná úloha v systému aktuálně využívá.

Pro otevření Správce úloh klikněte na tlačítko nabídky Obrázek "fx89MenuButton" neexistuje., zvolte Další nástroje a klikněte na Správce úloh. V novém panelu se otevře stránka about:processes. taskmanager_fx68

Tip: Správce úloh můžete otevřít také tak, že do adresního řádku zadáte about:performance nebo stisknete kombinaci kláves Shift + esc.

Použití Správce úloh

Správce úloh umí zobrazovat užitečné informace o panelech a rozšířeních aktivně běžících ve Firefoxu. Tyto informace se zobrazují v několika sloupcích:

 • Název zobrazuje název panelů a rozšíření, které aktuálně běží ve Firefoxu. U rozšíření se zde uvádí i jejich identifikátory.
 • Typ uvádí, zda se jedná o panel nebo o doplněk.
 • Energetický dopad ukazuje zatížení procesoru. Úlohy s větším energetickým dopadem rychleji vyčerpají baterii a mohou zpomalovat váš systém.
 • Paměť ukazuje množství paměti RAM, které daná úloha aktuálně využívá ve vašem systému.

Zobrazení podúloh

Některé panely mají ještě další podúlohy, které si lze ze Správce úloh Firefoxu zobrazit. Může se jednat o podrámy, sledovací prvky nebo service workery spojené s panelem.

Podúlohy si zobrazíte kliknutím na šipku doprava nacházející se po levé straně názvu úlohy. Skryjete je pak opětovným kliknutím na tuto šipku.

Provedení akcí

Když nad nějakou položku ve Správci úloh umístíte ukazatel myši, zobrazí se více podrobností o výkonu daného panelu či rozšíření. Zároveň se po pravé straně úlohy objeví tlačítko akcí.

Tlačítko akcí může provádět tyto věci:

 • Panel: zavření daného panelu.
 • Doplněk: otevření stránky doplňku obsažené ve Správci doplňků (v novém panelu).
Poznámka: Akce nelze provádět na podúlohách.

Byl tento článek srozumitelný?

Počkejte prosím...

S napsáním tohoto článku pomohli tihle úžasní lidé:

Illustration of hands

Zapojte se

Rozvíjejte a sdílejte své znalosti s ostatními. Odpovídejte na dotazy a vylepšujte naše články nápovědy.

Zjistit více