Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Hw do I turn on the "Price Check/Comparrison" feature?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

The Price Check/Price Comparison fearure only works on one of my computers. How do O turn it on on the other computer. Windows 7, Firefox 25.0.1, Cable modem.

The Price Check/Price Comparison fearure only works on one of my computers. How do O turn it on on the other computer. Windows 7, Firefox 25.0.1, Cable modem.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

That's not a standard Firefox feature. You probably have an extension installed in one PC and not the other.