Join the AMA (Ask Me Anything) with Firefox leadership team to talk about Firefox priorities in 2024. Mark your calendar! Thursday, June 13, 17:00 - 19:00 UTC.

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I can't get the evernote web-clipper add-on to work with FF 3.6.8

  • 1 trả lời
  • 10 gặp vấn đề này
  • 19 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TonyE

more options

I have installed the evernote web clipper add on but nothing happens when i click on the evernote icon in the toolbar, or on the "add to evernote" command on the Tools menu.

I have installed the evernote web clipper add on but nothing happens when i click on the evernote icon in the toolbar, or on the "add to evernote" command on the Tools menu.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You would be better off asking on the Evernote User Forum - http://forum.evernote.com/phpbb/viewforum.php?f=34