Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I restore the drop down menu bar at the top which includes Bookmarks?

  • 3 trả lời
  • 27 gặp vấn đề này
  • 1203 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

I was trying to remove the Yahoo toolbar when I accidentally turned off the drop down menu bar at the top which includes Bookmarks. How do I retore the drop down menu?

== See above

Giải pháp được chọn

Also, Restore the Menu bar in Firefox if you want to have the menu bar displayed normally.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Hit the Alt key to show the Menu bar, then open View > Toolbars and select Menu bar, so it has a check-mark.

more options

Thanks - toggling the ALT key turns the menu bar on and off.

Ed

more options

Giải pháp được chọn

Also, Restore the Menu bar in Firefox if you want to have the menu bar displayed normally.