Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Unable to process the backup file. This is what I get when I try to restore my backup bookmarks.

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi 万念依然

more options

After uninstall and reinstall my Firefox i can't restore my bookmark. I used (CTRL+shift+b) and restore my file "JSONLZ4". But i have an error as "Unable to process the backup file". I read your forum and test many things but nothing. I also used the https://www.jeffersonscher.com/ffu/bookbackreader.html,but it does not work? It prompts:failed JSON parsing: SyntaxError: Unexpected end of JSON input. I really need my bookmarks! How can I restore them?

After uninstall and reinstall my Firefox i can't restore my bookmark. I used (CTRL+shift+b) and restore my file "JSONLZ4". But i have an error as "Unable to process the backup file". I read your forum and test many things but nothing. I also used the https://www.jeffersonscher.com/ffu/bookbackreader.html,but it does not work? It prompts:failed JSON parsing: SyntaxError: Unexpected end of JSON input. I really need my bookmarks! How can I restore them?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

万念依然 said

After uninstall and reinstall my Firefox i can't restore my bookmark. I used (CTRL+shift+b) and restore my file "JSONLZ4". But i have an error as "Unable to process the backup file". I read your forum and test many things but nothing. I also used the https://www.jeffersonscher.com/ffu/bookbackreader.html, but it does not work? It prompts:failed JSON parsing: SyntaxError: Unexpected end of JSON input. I really need my bookmarks! How can I restore them?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.