Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

needing to use private window to access certain sites

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

For some reason I can only access some sites by using private window. Why is that?

For some reason I can only access some sites by using private window. Why is that?

Giải pháp được chọn

Smells like an add-on issue. Do you have the same issue with Firefox in Troubleshoot Mode?

I ass-u-me in Private mode you have no add-ons which is why it works.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

How can we help you when you have provided nothing. No links to sites. No steps to replicate. No screenshots.

Hữu ích?

more options

Not sure what you need. The sites in question, today, are bluemountain.com and dropbox.com. However, I had this problem a couple of days ago with another site but don't remember which. As you can see on the screenshot, the sign in just hangs there... However, when I go into private window, there is no problem. Thanks for any suggestions that you might be able to give me. claire

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Smells like an add-on issue. Do you have the same issue with Firefox in Troubleshoot Mode?

I ass-u-me in Private mode you have no add-ons which is why it works.

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.