Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Display problems with Beta 127 on a Windows ARM PC (Adreno 685 GPU)

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TyDraniu

more options

I have display problems with Beta 127 (b4) on a Windows ARM PC (Adreno 685 GPU). FF itself and websites. Version 126 and later runs fine. These errors do not occur when hardware acceleration is switched off!

I have display problems with Beta 127 (b4) on a Windows ARM PC (Adreno 685 GPU). FF itself and websites. Version 126 and later runs fine. These errors do not occur when hardware acceleration is switched off!

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Can you run mozregression to find a commit that breaks it?

Hữu ích?

more options

TyDraniu said

Can you run mozregression to find a commit that breaks it?

It started with version 127 b1 (until now, b4)

Hữu ích?

more options

You have to report a bug on https://bugzilla.mozilla.org

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.