Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Log in to Amazon

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

I have been unable to receive the OTP I need to log in. My username and password work fine but then I try to get to the OTP, it doesn't show up on my email and the cell phone number is an old one. Please help. I have a lot of shopping to do.

I have been unable to receive the OTP I need to log in. My username and password work fine but then I try to get to the OTP, it doesn't show up on my email and the cell phone number is an old one. Please help. I have a lot of shopping to do.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Kerry Kilpatrick said

I have been unable to receive the OTP I need to log in. My username and password work fine but then I try to get to the OTP, it doesn't show up on my email and the cell phone number is an old one. Please help. I have a lot of shopping to do.

How is this a browser issue? What can we do about you not getting the OTP from Amazon?

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.