Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Two gmail accounts

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I have logged out of one Gmail account and want Firefox to use another, but Firefox ignores the one I want to use. How do I get Firefox to recognize a certain Gmail account so I can receive mail?

I have logged out of one Gmail account and want Firefox to use another, but Firefox ignores the one I want to use. How do I get Firefox to recognize a certain Gmail account so I can receive mail?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Gmail allows to connect to more than one account and shows the current account as a number (0,1,2) in the URL in the location bar.

You need to logout of all accounts via your user icon on the Gmail page and then login to the account(s) that you want to use to be able to switch between accounts.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.