Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Bookmark this page font too small

  • 7 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi phyzxengr

more options

How do I fix this? There seems to be no answer. The about:config , about:preferences do nothing. I am tired of this.

How do I fix this? There seems to be no answer. The about:config , about:preferences do nothing. I am tired of this.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (7)

more options

Do you have any custom Windows themes installed that might have made registry modifications?

Hữu ích?

more options

checked theme setup. Not sure if it is the culprit. I have attached another screenshot. This itty bitty font shows up in the window frame of other applications also. This is a win 11 OEM install on a new MSI Titan laptop. Thank you.

Được chỉnh sửa bởi phyzxengr vào

Hữu ích?

more options

I think Firefox on Windows uses the Segoe UI font throughout the toolbar area. Your tab text looks unaffected, so I don't know why only some text is weirdly small. Does your Windows theme use a font other than Segoe UI? Maybe Firefox tries to follow that sometimes and not others??

Hữu ích?

more options

Start Firefox in Troubleshoot Mode to check if one of the extensions ("3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Extensions) or if hardware acceleration or if userChrome.css/userContent.css is causing the problem.

  • switch to the Default System theme: "3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Themes
  • do NOT click the "Refresh Firefox" button on the Troubleshoot Mode start window

Hữu ích?

more options

This did not fix.

Hữu ích?

more options

Can some one do a remote in?

Hữu ích?

more options

And the problem comes and goes. MS API seriously messed up.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.