Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Update 125.0.1 (64 bit) tabs disappear

 • 1 trả lời
 • 0 gặp vấn đề này
 • 10 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

After updating to 125.0.1 (64 bit) all my existing tabs were wiped out. Restoring the tabs does not solve the problem. Every time I close Firefox the tabs disappear.

After updating to 125.0.1 (64 bit) all my existing tabs were wiped out. Restoring the tabs does not solve the problem. Every time I close Firefox the tabs disappear.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Use one of these to close Firefox if you are currently doing that by clicking the close X on the Firefox Title bar, especially if you have multiple windows or Private Browsing windows open to prevent losing tabs in unnoticed windows.

 • "3-bar" menu button -> Exit (Power button)
 • Windows: File -> Exit
 • Mac: Firefox -> Quit Firefox
 • Linux: File -> Quit

Make sure that you do not use Private Browsing mode.

In case you use "Clear history when Firefox closes" or otherwise clear history.

 • do not clear the "Browsing history"
 • using "Clear history when Firefox closes" in Firefox 102+ honors exceptions and keeps cookies with an allow exception, previous versions removed all cookies
 • clearing "Site settings" clears exceptions for cookies, images, pop-up windows, and software installation and exceptions for passwords and other website specific data

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.