Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Password manager - lost all passwords

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hello everyone,

I was forced to reformat my computer today and I seem to have lost all of my passwords that were saved in Firefox.

I did not back up any of the files that were on my PC as I was unable to do so. I think I have been able to log back in my account and find my passwords.

When I logged back into my Firefox after re-installing it, my passwords are all gone. I need help!

Thank you all

Hello everyone, I was forced to reformat my computer today and I seem to have lost all of my passwords that were saved in Firefox. I did not back up any of the files that were on my PC as I was unable to do so. I think I have been able to log back in my account and find my passwords. When I logged back into my Firefox after re-installing it, my passwords are all gone. I need help! Thank you all

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Did you reset your account password?

Được chỉnh sửa bởi TyDraniu vào

Hữu ích?

more options

I did

Hữu ích?

more options

If you would have to reset the password for the Mozilla account because you do not remember this password, then that will remove all data stored on the Sync server because this password is used to encrypt your data locally for security reasons before it is uploaded to the Sync server and only this password or a possible recovery key can decrypt this data.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.