Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to restore cookies which have been deleated by mistake

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

How to restore cookies which have been deleted by mistake. I have accidently cleared all cookies from the cache. however, some of the important information from one of the softwares (Zerodha) was stored in the cache as cookies. Now the entire data is lost. How can it be recovered

How to restore cookies which have been deleted by mistake. I have accidently cleared all cookies from the cache. however, some of the important information from one of the softwares (Zerodha) was stored in the cache as cookies. Now the entire data is lost. How can it be recovered

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Cookies are stored in cookies.sqlite in the Firefox profile folder, you need a backup copy of this file to recover those cookies.

You can use the button on the "Help -> More Troubleshooting Information" (about:support) page to go to the current Firefox profile folder or use the about:profiles page (Root directory).

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.