Join the AMA (Ask Me Anything) with Firefox leadership team to talk about Firefox priorities in 2024. Mark your calendar! Thursday, June 13, 17:00 - 19:00 UTC.

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I use my Windows 10 pro PC to sysch to my iPhone14 and my iPad 9th generation --- it does not work! what happen

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 18 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I use windows 10 Pro as the main synching device to synch Firefox to my iPhone ver. 14 and ninth generation iPad. Neether the iPhone or iPad will synch. Seems like the changing of the guard in management has screwed things up that were working a few days ago.

I use windows 10 Pro as the main synching device to synch Firefox to my iPhone ver. 14 and ninth generation iPad. Neether the iPhone or iPad will synch. Seems like the changing of the guard in management has screwed things up that were working a few days ago.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You can open about:sync-log via the location bar to see if recent Sync logs are available. You can upload the file to a website like Pastesite if you can't post the content of the file in a reply.

You can install the About Sync extension to check what data is stored on the Sync server via the about:sync page provided by this extension.

Close and restart Firefox to access the about:sync page added by this extension (see the about:about page for possible about pages).

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.