Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I need to Retrive my Old Tabs Add Ons from my Account

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Paul

more options

Hi, I have account from Many Years on Firefox and I usually when I got New Laptop I just Login in my Account and I retrieved all my Old Bookmarks and Add Ons this Time I got New Laptop and as Usual I Loged in but I got Nothing , I didn't found my Bookmarks or Add ons

Hi, I have account from Many Years on Firefox and I usually when I got New Laptop I just Login in my Account and I retrieved all my Old Bookmarks and Add Ons this Time I got New Laptop and as Usual I Loged in but I got Nothing , I didn't found my Bookmarks or Add ons
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi

Thank you for your question about the Firefox Sync service.

It appears from your question, that you are using Firefox Sync as a back up service. This is not what Sync is designed to do. The Firefox Sync service takes a copy of the data you wish to include and transfers it to a second device (typically a mobile device such as a tablet or a telephone) running a copy of Firefox. The storage in between all attached devices is both temporary and fragile and is not stable enough to be (and is not designed as) a reliable backup service.

If you have a copy of your Firefox profile for desktop Firefox, you may be able to recover your bookmarks and other data. Please have a read of this article.

If you have a copy of your data on a mobile version of Firefox, please follow these instructions to connect it to Firefox Sync to copy your data.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.