Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

youtube page sometimes freeze after few seconds

  • 5 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

Youtube page sometimes freeze and i cant interact with anything on it, it never return to work, i have to close and open the page, the video continue to play when it freeze, the rest of the tabs and firefox works normally when that happens, i only have two extensions, betterttv and ublcok origin, i remember having the same problem with a fresh install, i dont remember ever seeing that happen when youtube put the video in a miniplayer and you can still browse the site, i only remember seeing on video pages, like youtube.com/watch?...

Youtube page sometimes freeze and i cant interact with anything on it, it never return to work, i have to close and open the page, the video continue to play when it freeze, the rest of the tabs and firefox works normally when that happens, i only have two extensions, betterttv and ublcok origin, i remember having the same problem with a fresh install, i dont remember ever seeing that happen when youtube put the video in a miniplayer and you can still browse the site, i only remember seeing on video pages, like youtube.com/watch?...

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

Does it still happen in Troubleshoot Mode?

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

more options

im going to test both options, the problem isnt one that happen all the time, is random

Hữu ích?

more options

I tried the Troubleshoot Mode and i didnt saw that happening anymore, just once but it worked again, so im not sure if was the same problem

Được chỉnh sửa bởi luna.g.ribeiro vào

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.