Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Google docs paste keyboard shortcut doesn't work

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 19 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Jithin

more options

I am on Firefox v122.0 Google docs paste functionality doesn't work when using Cmd + v. This is happening only for Google docs. Same doc works perfectly fine on Chrome. I also tried running Firefox in troubleshoot mode with same results. Should I just give up on trying to make Firefox work with Google products.

I am on Firefox v122.0 Google docs paste functionality doesn't work when using Cmd + v. This is happening only for Google docs. Same doc works perfectly fine on Chrome. I also tried running Firefox in troubleshoot mode with same results. Should I just give up on trying to make Firefox work with Google products.

Được chỉnh sửa bởi Jithin vào

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

It works for me. see screenshot Try Refresh Firefox. https://support.mozilla.org/en-US/kb/refresh-firefox-reset-add-ons-and-settings

Hữu ích?

more options

Refresh did it for me. Guess will never know what caused this.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.