Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

ChatGPT no longer gives any response in firefox

  • 1 trả lời
  • 13 gặp vấn đề này
  • 291 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

I tried clearing cache and temp files. I tried a new profile. I tried a fresh install without logging in on account. Tried disabling all addons, running in safemode and incognito. Nothing works.

When opening in Chrome, it works as always. Same computer.

I tried clearing cache and temp files. I tried a new profile. I tried a fresh install without logging in on account. Tried disabling all addons, running in safemode and incognito. Nothing works. When opening in Chrome, it works as always. Same computer.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Are there any errors in the Web Console (Ctrl+Shift+K)?

Try changing DNS over HTTPS (DoH) to "Off" or "Max Protection" and in Connection Settings change "Use system proxy settings" to "No proxy".

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Are there any errors in the Web Console (Ctrl+Shift+K)?

Try changing DNS over HTTPS (DoH) to "Off" or "Max Protection" and in Connection Settings change "Use system proxy settings" to "No proxy".

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.