Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to switch to firefox view with a HOTKEY?

  • 5 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 22 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

Unfortunately it is not listed here: https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-set-tab-pickup-firefox-view#w_set-up-firefox-view How to switch to firefox view (first tab where all your windows and tabs are) with a hotkey!

Unfortunately it is not listed here: https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-set-tab-pickup-firefox-view#w_set-up-firefox-view How to switch to firefox view (first tab where all your windows and tabs are) with a hotkey!

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

Firefox View is not a normal tab, but is a hidden tab as you can see if you click the "List all tabs" down arrow at the far right of the Tab bar. The only way to reach this page is by using keyboard navigation to reach its toolbar button and activate it. You can possibly move it to the position right next to the location bar, so you only need a few tab presses after using "Ctrl+L" to select the location bar.

Hữu ích?

more options

Ignore the existing Firefox View tab and create a new one. Visit about:firefoxview-next in the address bar, pin the tab and drag it to the left-most position. Press Ctrl+1 to activate it.

Hữu ích?

more options

Doesn't using the about URI give issues in (permanent) Private Browsing mode ?

Hữu ích?

more options

cor-el said

Firefox View is not a normal tab, but is a hidden tab as you can see if you click the "List all tabs" down arrow at the far right of the Tab bar. The only way to reach this page is by using keyboard navigation to reach its toolbar button and activate it. You can possibly move it to the position right next to the location bar, so you only need a few tab presses after using "Ctrl+L" to select the location bar.

Well you finally make something useful as this even it is super rudimentary, but don't even include hotkey for it... Alt+d is better than cltr+L BTW

I used to have 3000 peak tabs when reading philosophy 16 hours day, now i am demented because executive dysfunctions, don't have money to hire programmer for every single thing...

Hữu ích?

more options

You can make a feature request at connect.mozilla.org.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.