Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

invalid URL

  • 5 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 15 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

When I click on my Firefox icon the page opens invalid URL, I have tried many different online suggetions but nothing is helping

When I click on my Firefox icon the page opens invalid URL, I have tried many different online suggetions but nothing is helping

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

How about deleting the icon and making a new one.

Hữu ích?

more options

Might check Tools -> Settings -> Home section and make sure the Homepage and new windows option isn't using some funky URL. Might just try and set it to Blank Page and see what happens.

This is what Firefox will first attempt to load when you start it.

Hữu ích?

more options

Here's a screenshot of what Mark is referring to.

Hữu ích?

more options

You can check the target line in the Firefox desktop shortcut (right-click: Properties) to make sure nothing is appended after the path to the Firefox program.

Try to start Firefox in Troubleshoot Mode to see if that works.

  • Windows: hold down the Shift key while starting Firefox
  • Mac: hold down the Options key while starting Firefox

Hữu ích?

more options

Mark both issues as resolved and have a nice day.

https://support.mozilla.org/en-US/questions/1438547

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.