Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Google Voice image uploads

  • 5 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi borate

more options

Texting images via Google Voice had always worked in the past.

Now it does not in FF, but succeeds in Chrome. "Server error" is the FF response.

What has changed? Latest FF on Win11.

'''Texting''' images via Google Voice had always worked in the past. Now it does not in FF, but succeeds in Chrome. "Server error" is the FF response. What has changed? Latest FF on Win11.

Giải pháp được chọn

Yes, that was my next thought, though it's a minor annoyance having to reinstate extensions/plug ins.

But in this case, worth it, as it remedied the problem. Thanks for the help!

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

It works for me, I just sent my wife a screenshot of this issue. see screenshot Did you try with Firefox in Safe Mode?

Hữu ích?

more options

What security software are you running?

Hữu ích?

more options

Thanks for testing.

No change in troubleshooting mode. Windows Defender is the sole security software. Ad blocker disabled.

This behavior began a month or so ago.

Both Chrome and Edge succeed in uploading images via GV text.

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Yes, that was my next thought, though it's a minor annoyance having to reinstate extensions/plug ins.

But in this case, worth it, as it remedied the problem. Thanks for the help!

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.