Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Simple Tab Groups Resources

  • 1 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 96 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

I have been using Simple Tab Groups (STG) for a long time now. I am curious if putting tabs into groups saves any resources, i.e. is only the open group using resources (CUP/RAM), or is STG purely organizational in that all the tabs still use the same amount of resources as if they weren't grouped? If it is the latter, do you know of an add-on that would save resources? Thanks

I have been using Simple Tab Groups (STG) for a long time now. I am curious if putting tabs into groups saves any resources, i.e. is only the open group using resources (CUP/RAM), or is STG purely organizational in that all the tabs still use the same amount of resources as if they weren't grouped? If it is the latter, do you know of an add-on that would save resources? Thanks

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hidden tabs use resources like any other background tab unless they are explicitly unloaded. STG lets you do this by right-click > Discard group or in group settings > "Unload tabs from memory after closing a group".

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.