Where did you install Firefox from? Help Mozilla uncover 3rd party websites that offer problematic Firefox installation by taking part in our campaign. There will be swag, and you'll be featured in our blog if you manage to report at least 10 valid reports!

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Sound

  • 4 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

Good morning I'm having issue with my sound I have no sound can you help

Good morning I'm having issue with my sound I have no sound can you help

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

having trouble getting any sound from firefox

more options
more options
more options

What do you see here? see screenshot Also, what is your sound setup. I'm on a laptop with a dock and the speakers are plugged into the dock.

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào