Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Downloads fail

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I can't download anything anymore. I get the "failed" message. I see in support questons that this has been going on for a long time even though there have been repeated "fixes" reported. I've used Firefox for a long time and really prefer it, but I'm having to change to Chrome to be able to complete my work.

I can't download anything anymore. I get the "failed" message. I see in support questons that this has been going on for a long time even though there have been repeated "fixes" reported. I've used Firefox for a long time and really prefer it, but I'm having to change to Chrome to be able to complete my work.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Does it still happen in Troubleshoot Mode?

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.