Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

New windows only open in maximized view

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I have never maximized a Firefox window and I never will. After the latest update, all new windows, whether they are opened from another page via right-click or directly from the toolbar icon, open in a maximized view. I do not want this. Is there a way to prevent your program from inserting itself directly on top of everything else I'm working on? Have I accidentally changed a setting I cannot find again? I'd like to know if I need to find a new browser.

I have never maximized a Firefox window and I never will. After the latest update, all new windows, whether they are opened from another page via right-click or directly from the toolbar icon, open in a maximized view. I do not want this. Is there a way to prevent your program from inserting itself directly on top of everything else I'm working on? Have I accidentally changed a setting I cannot find again? I'd like to know if I need to find a new browser.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hữu ích?

more options

The System Details show that you use Firefox 103 to post this question, current is 119.0.1.

Is your Linux OS still supported with updates ?

You can look at Firefox from the official Mozilla server if you currently use a version from the repositories of your Linux distribution.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.