Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

When switching networks (mobile hotspot/wifi) Firefox can't load websites but other browsers can

 • 9 trả lời
 • 0 gặp vấn đề này
 • 49 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi Jayadeep

more options

When switched to mobile hot spot from wifi [and viceversa] Firefox can't load websites but other browsers can. I am facing this issue recently like from a month or so. Before that all working fine. I have already tried the troubleshooting steps from here https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-cant-load-websites-other-browsers-can, Still no luck! Edition Windows 11 Home Single Language Version 22H2 OS build 22621.2506

Note:Whenever i switch to mobile hot spot i have to restart laptop to make Firefox work.

Is there any permanent solution for this problem?

When switched to mobile hot spot from wifi [and viceversa] Firefox can't load websites but other browsers can. I am facing this issue recently like from a month or so. Before that all working fine. I have already tried the troubleshooting steps from here https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-cant-load-websites-other-browsers-can, Still no luck! Edition Windows 11 Home Single Language Version 22H2 OS build 22621.2506 '''Note:Whenever i switch to mobile hot spot i have to restart laptop to make Firefox work'''. Is there any permanent solution for this problem?
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Được chỉnh sửa bởi Jayadeep vào

Giải pháp được chọn

No issue as of now since the firefox version is updated to 120

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (9)

more options

Does it still happen in a new profile? An easy way to test a new profile is to install Developer Edition and see if it happens there or refresh your existing profile.

You can test older versions with mozregression to find when it broke.

Hữu ích?

more options

Are you using a proxy or VPN?

You can check the connection settings.

 • Settings -> General -> Network: Connection -> Settings

If you do not need to use a proxy to connect to internet, select "No Proxy" if "Use the system proxy settings" or one of the others do not work properly.

See "Firefox connection settings":

Hữu ích?

more options

cor-el said

Are you using a proxy or VPN? You can check the connection settings.
 • Settings -> General -> Network: Connection -> Settings
If you do not need to use a proxy to connect to internet, select "No Proxy" if "Use the system proxy settings" or one of the others do not work properly. See "Firefox connection settings":

I have tried all these no luck

Hữu ích?

more options

Does this still happen with the latest Nightly test build?

Hữu ích?

more options

zeroknight said

Does this still happen with the latest Nightly test build?
 • No this doesn't happen in latest nightly build or latest developer edition

i have tried the following troubleshoot steps to

 1. Tried in new profile / refresh existing profile.
 2. uninstalling and then reinstalling Firefox
 3. clear the DNS cache
 4. https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-cant-load-websites-other-browsers-can

Still i am facing the same problem

Được chỉnh sửa bởi Jayadeep vào

Hữu ích?

more options

It could possibly have been fixed between versions 119 and 120. You can use mozregression to find the fix responsible.

You could also test 115 ESR and the latest Beta (installs over existing release version by default).

Hữu ích?

more options

zeroknight said

It could possibly have been fixed between versions 119 and 120. You can use mozregression to find the fix responsible. You could also test 115 ESR and the latest Beta (installs over existing release version by default).

Not able to reproduce the same issue using mozregression, tried 118, 119, 120 versions.

Được chỉnh sửa bởi Jayadeep vào

Hữu ích?

more options

Mozregression uses Nightly builds that have different default settings. New features are often introduced earlier there, try going back to version 110.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

No issue as of now since the firefox version is updated to 120

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.