Where did you install Firefox from? Help Mozilla uncover 3rd party websites that offer problematic Firefox installation by taking part in our campaign. There will be swag, and you'll be featured in our blog if you manage to report at least 10 valid reports!

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

This past week loading of pages has been glitchy

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Terry

more options

This past week loading of pages has been glitchy - anyone else experiencing this? Never had the problem before. Not experiencing the problem on Vivaldi (which I use as a backup).

This past week loading of pages has been glitchy - anyone else experiencing this? Never had the problem before. Not experiencing the problem on Vivaldi (which I use as a backup).

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

What pages? Since there was no screenshot error or site error for anyone to see-know one will know what happened.

more options