Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Trading view chart will not open after Firefox update

  • 5 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jc8952

more options

My trading view chart will no longer open after the latest Firefox update. The trading view home page opens but the chart will not. I don't get any error, I just get the waiting to load circle that never ends.

The chart will open in other browsers.

My trading view chart will no longer open after the latest Firefox update. The trading view home page opens but the chart will not. I don't get any error, I just get the waiting to load circle that never ends. The chart will open in other browsers.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

What about if you tried Private Mode window browser what does it do then-since this is a login account that makes it harder to see what is happening.

more options

it did open in private browser mode.

more options

What do you think I can do to fix it so I don't have to use private browsing mode?

more options
more options

I cleaned out my history and it works now. Thanks for your help.