Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

firefox will not fully close after windows update 22621

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

I installed the new Windows 11 update now when I exit out of firefox "X" the next time I go to open and error tells me that firefox is running (it's not showing open and running) and I have to close.

I installed the new Windows 11 update now when I exit out of firefox "X" the next time I go to open and error tells me that firefox is running (it's not showing open and running) and I have to close.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Open Firefox, then close it using the "X", then look in the Task manger to see if the process is running and report back. Jonzn out...  ;-))

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào