Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Hide blue line above the active window of firefox.

  • 6 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Terry

more options

why is there a blue live on top the window? i don't know what kind of mentality you guys have but its really doesn't fit with rest of the UI and its look old.

is there a option of remove this?

why is there a blue live on top the window? i don't know what kind of mentality you guys have but its really doesn't fit with rest of the UI and its look old. is there a option of remove this?
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (6)

more options

Look for “Profile Directory” in the page. Click on “Open Directory”, and create “'chrome” folder inside, if there isn't one already. Now, the top tabs bar should be hidden. Optionally, hide the titlebar to reclaim some pixels, note that this will hide your window buttons.

Hữu ích?

more options

techguy150 said

Look for “Profile Directory” in the page.

don't know where this is,

edit:

if you mean this directory C:\Users\<username>\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\<somthing>.default-release

then as you said i created a "chrome" folder but the blue bar at top is still there.

Được chỉnh sửa bởi fasterthenphoton vào

Hữu ích?

more options

Yes, I would be amazed if that made any difference. What add-ons do you have? Is the line still there if you start in Troubleshoot Mode?

https://support.mozilla.org/en-US/kb/troubleshoot-and-diagnose-firefox-problems https://support.mozilla.org/en-US/kb/diagnose-firefox-issues-using-troubleshoot-mode https://support.mozilla.org/en-US/kb/troubleshoot-extensions-themes-to-fix-problems (also deals with hardware acceleration)

Hữu ích?

more options

Are you using a multiple monitor setup ?

Hữu ích?

more options

Terry said

Is the line still there if you start in Troubleshoot Mode?

yes its still there, even when freshly installed.


cor-el said

Are you using a multiple monitor setup ?

No i have a single monitor.

Hữu ích?

more options

Được chỉnh sửa bởi Terry vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.