Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

GMail log in

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 24 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi geoffrey.collinge

more options

After several years using Firefox my log in to GMail ceased to work. The address shown (https://mail.google.com/mail/u/0/?pli=1) when I tried to log in produced no response whatsoever. Other websites loaded normally.

I tried Chrome instead and logged in successfully. I have restarted my computer but the problem remains.

After several years using Firefox my log in to GMail ceased to work. The address shown (https://mail.google.com/mail/u/0/?pli=1) when I tried to log in produced no response whatsoever. Other websites loaded normally. I tried Chrome instead and logged in successfully. I have restarted my computer but the problem remains.

Giải pháp được chọn

I tried your suggestions Terry but nothing changed.

I then deleted the GMail cookies and my access to GMail has now been restored.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

What kinda Screenshot error are you getting? So others reading can try to verify the issue.

Được chỉnh sửa bởi Dropa vào

Hữu ích?

more options

I do not have a screenshot error. My problem is being unable to log in to GMail.

When I click on the "GMail" link on the Google screen (or on the list of Google apps.) the website address then shown is https://mail.google.com/mail/u/0/?pli=1 (or https://mail.google.com/mail/u/0/) but nothing new appears on the screen and I am unable to log in to any of the three GMail accounts that I use.

Hữu ích?

more options

That could be a problem with the TLS 1.3 Early Data feature also known as Zero Round Trip Time Resumption (0rtt). Try changing this preference to false in about:config. You may have to restart afterwards. security.tls.enable_0rtt_data

There could also be a problem with "total cookie protection".

https://support.mozilla.org/en-US/kb/total-cookie-protection https://support.mozilla.org/en-US/kb/total-cookie-protection-and-website-breakage-faq

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

I tried your suggestions Terry but nothing changed.

I then deleted the GMail cookies and my access to GMail has now been restored.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.