Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox 100.0.1

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Firefoxuser

more options

After i just updated Firefox to newest version .. I can not load any website anymore!!!!!! please make it so i can return to the previous version ASAP so everything works again.

Al those other solutions you guys give like clear cache disable en able etc don't work and take hrs of time

When oyu push a other update through some 1's throat atleast make it that it A)works B) option to roll back . TY

After i just updated Firefox to newest version .. I can not load any website anymore!!!!!! please make it so i can return to the previous version ASAP so everything works again. Al those other solutions you guys give like clear cache disable en able etc don't work and take hrs of time When oyu push a other update through some 1's throat atleast make it that it A)works B) option to roll back . TY

Giải pháp được chọn

deleted i fixed it on a other way

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

deleted i fixed it on a other way