Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

bookmarks bar autohide when?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

if there's not already an option to autohide the bookmarks toolbar (like the address bar and tabs when in F11 mode [fullscreen])

can there be?

so like, on default the bookmark toolbar wouldn't show, but when I move my mouse into the specified area it appears (with the same animation as f11 mode)

 thank you,

let me know if i can already do that and if I'm just dumb.

 just to be clear, I want the tabs and url/address bar and tabs to always be there.

Actually might be cool to have options to autohide the tab bar too (separately).

 thanks again,

graham

tldr lol

if there's not already an option to autohide the bookmarks toolbar (like the address bar and tabs when in F11 mode [fullscreen]) can there be? so like, on default the bookmark toolbar wouldn't show, but when I move my mouse into the specified area it appears (with the same animation as f11 mode) thank you, let me know if i can already do that and if I'm just dumb. just to be clear, I want the tabs and url/address bar and tabs to always be there. Actually might be cool to have options to autohide the tab bar too (separately). thanks again, graham tldr lol

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You can possibly set the Bookmarks Toolbar to only show on the Firefox Home page (about:home and about:newtab).

You can possibly use code in userChrome.css to show the Bookmarks Toolbar on hover, but it is a lot easier to make the Bookmarks Toolbar visible in Full Screen Mode if that is sufficient.

:root[inFullscreen] #PersonalToolbar {
  visibility: visible !important;
}

Note that you need to have the BT visible in normal mode to have it also visible in Full Screen Mode with this code userChrome.css.

In Firefox 69 and later you need to set this pref to true on the about:config page to enable userChrome.css and userContent.css in the chrome folder.

More info about userContent.css and userChrome.css in case you are not familiar: *https://www.userchrome.org/what-is-userchrome-css.html

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.