Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

EMAIL VERFICIATION CODE ISN'T SENT

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

EMAIL VERFICIATION CODE ISN'T SENT\ tried a few attemtps

I formatted my laptop, and now i downoladed mozilla, logging in... and waiting for verficiation code for mozilla sync account for years, please help

EMAIL VERFICIATION CODE ISN'T SENT\ tried a few attemtps I formatted my laptop, and now i downoladed mozilla, logging in... and waiting for verficiation code for mozilla sync account for years, please help
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Make sure you are not blocking the mail. Have you checked the junk folder?

more options

Yes i checked spam folder as well

more options

I called for an administrator.